Marka hukuku alaninda yakin geçmiste verilen bir onama kararinda Yargitay, davali yan kötü niyetle marka tescili almis olsa dahi, hükümsüzlük talep eden davacinin uzun süreli sessiz kalma sebebiyle hak kaybina ugrayacagini ve dava hakkini kaybedecegini degerlendirdi.

1024030.jpg

Iki Alman firmasi, Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH ("Speck Pumpen") ve Winter Pumpen GmbH ("Winter Pumpen") arasinda "SPECK" markasindan kaynakli uyusmazlik bulunmaktaydi. Konu ile ilgili Türk Mahkemeleri önüne intikal eden uyusmazlikta verilen karar, yakin geçmiste Yargitay tarafindan da kesin karara baglandi.

Yargitay'in onayarak kesinlestirdigi Bölge Adliye Mahkemesi kararinda ilgili Daire, Speck Pumpen'in Winter Pumpen'e karsi açtigi yukarida gösterilen markanin hükümsüzlügü davasinin reddine karar vermisti.

Daire, davaci Speck Pumpen'in davali Winter Pumpen'in markasini kötü niyetle tescil ettirdigini ispatlayamadigi tespitine ek olarak, kötü niyetli tescil kabul edilseydi dahi, davacinin davalinin marka tescilinden 21 yil sonra hükümsüzlük talebinde bulundugunu, böyle bir girisimin ise dava hakkinin kötüye kullanimi niteliginde yorumlanmasi gerektigini, davacinin uzun süreli sessiz kalma sebebiyle hak kaybina ugradigini degerlendirmisti.

Bölge Adliye Mahkemesi kararindan önce verilen Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi kararinda yalnizca davacinin davalinin kötü niyetini ispatlayamadigi ve bes yil içinde hükümsüzlük talep etmediginden davasinin reddi gerektigi degerlendirilmisse de, istinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi bir adim ileri gitmis ve ilk derecedeki degerlendirmelere ek olarak, tescilden 21 yil sonra markanin hükümsüzlügünü talep etmenin - kötü niyetli tescil söz konusu olsa dahi - hakkin kötüye kullanimi niteliginde oldugu sonucuna varmisti. Yargitay da bu degerlendirmeyi yerinde gördü.

Özetlenen dava, 6769 sayili Sinai Mülkiyet Kanunu ("SMK") ile yürürlükten kaldirilan Markalarin Korunmasi Hakkinda 556 sayili Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yürütülmüs ve karara baglanmis olup, ilgili KHK döneminde Yargitay'in ayni yönde içtihatlari bulunuyor.

Ancak SMK ile birlikte, madde 25/6'da "Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanin kullanildigini bildigi veya bilmesi gerektigi hâlde bu duruma birbirini izleyen bes yil boyunca sessiz kalmissa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadikça, markasini hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez". düzenlemesi getirildi ve bu düzenlemeyle açikça, hükümsüzlük talebi için getirilen 5 yillik süre sinirlamasinin kötü niyetli tescil halleri disinda uygulanacagi hükme baglanmis oldu.

SMK'daki bu açik düzenleme isiginda, Yargitay'in KHK döneminde benimsedigi ve yukarida örnekledigimiz içtihadini yeni dönemde de sürdürüp sürdürmeyecegini merakla takip edecegiz.

First published by Marques - Class 46, in 12.10.2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.