Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 4 Şubat 2021 tarihli ve 2021/6 sayılı Bülteninde yayımlanan kararı ("Karar") ile Şubat - Mayıs 2021 dönemi içerisinde gerçekleşecek ilk halka arz işlemleri için satış dönemi sürelerini uzattı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Karar uyarınca, Şubat ve Mayıs 2021 aylarında yapılacak ilk halka arzlarda kullanılabilecek finansal tablolar aşağıdaki şekilde belirlendi:

  • 1 Ocak - 1 Mart arasındaki satış dönemi için, son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar.
  • 2 Mart - 31 Mayıs arasındaki satış dönemi için son üç yıllık finansal tablolar.

SPK ayrıca yine yukarıdaki tarihlerde gerçekleşecek ilk halka arzlarda, ilgili satış döneminin sona ermesinden sonra başlayacak satışlarda bir sonraki dönemde kullanılması esas olan finansal tabloların izahnameye ek olarak sunulmasına imkân tanıyan 15 günlük süreyi de 30 güne çıkardı.

Sonuç

Karar, COVID-19 salgını sürecinde halka arz edilecek şirketlere esneklik sağlıyor. Karar ayrıca aracı kurumların bu işlemlere daha fazla vakit ayırabilmesini de sağlayacağı için piyasa etkinliği açısından olumlu bir gelişme teşkil ediyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.