Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 24 Kasım 2020 tarihinde 9271 sayılı bir karar alarak, Kovid-19 salgının ekonomiye ve piyasaya olan negatif etkilerinin azaltılması ve bankaların kredi kullandırmasının teşvik edilmesi ve kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlamak amacı ile, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye'deki bankaların haftalık olarak aktif rasyolarını hesaplamalarını zorunlu tutan uygulamasına son vermiştir. Buna göre, bankaların aktif rasyo hesaplamasına ilişkin BDDK'nın almış olduğu, 18 Nisan 2020 tarihli 9000 sayılı, 30 Nisan 2020 tarihli 9003 sayılı, 29 Mayıs 2020 tarihli 9042 sayılı, 10 Ağustos 2020 tarihli 9125 sayılı, 28 Eylül 2020 tarihli 9170 sayılı, 26 Ekim 2020 tarihli 9238 sayılı kararların tamamı, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.