Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Kararları Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), kendisine ulaşan başvurulara ilişkin verdiği 13 adet yeni kararını 2 Nisan 2020 ve 15 Nisan 2020 tarihlerinde web sitesinde yayımlamıştır.

Kararların kısa özetlerinin gereken yerlerde kısa yorumlarımızla birlikte yer aldığı tabloyu aşağıda paylaşıyoruz.

Anahtar Kavramlar Şikayetin/Talebin Özeti Kararın Özeti Kararın linki
1
 • Kurul'un görev kapsamı
Bir çalışan, çalıştığı şirketin sahibinin işyeri bilgisayarı üzerinden kendisinin Whatsapp yazışmalarını okuması, fotoğraflarını çekmesi ve/veya ekran görüntülerini kaydetmesi nedeniyle şikayette bulunmuştur. Kurul, bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, çalışanın da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini belirterek yargı mercilerinin görevine giren konulara ilişkin başvuruların Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. https://kvkk.gov
.tr/Icerik/6708/
2019-138
2
 • Açık Rızanın Hizmetin Ön Şartı Yapılması
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Aydınlatma ve rızanın ayrı ayrı yapılması
Bir web sitesi hakkında (i) kişisel verilerin işlenmesini hizmetin ön şartı olarak talep ettiği ve (ii) aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun yerine getirmediğine yönelik şikayette bulunulmuştur.
 • Açık Rızanın Hizmeti Ön Şartı Yapılması
 • Şikayete konu web sitesi, bünyesinde kullanıcılara sunulan çeşitli mal ve hizmetlerin doğrudan tedarikçisi/sağlayıcısı olmayıp; farklı illerde, farklı sektörlerde ve farklı hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çeşitli hizmetleri, indirimli fiyatlar üzerinden üyelere sunan bir aracı firma/hizmet sağlayıcıdır.
  • Web sitesine girildiğinde, giriş yapılması için zorunlu bir alan çıkmakta ve e-posta adresi talep edilmekte, istenilen kişisel veriler verilmeden ana sayfaya geçiş yapılamamaktadır. Bu bakımdan söz konusu kişisel verinin verilmesinin bir hizmet şartı olarak talep edildiği iddia edilmiştir.
  • Kurul ise kararında, web sitesinin farklı hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çeşitli hizmetler açısından üyelerine artı bir menfaat/avantaj sağladığı; siteye üye olmak istemeyen müşterilerin, site bünyesindeki çeşitli ürün ve hizmetlere erişim ve bunları satın alma imkânlarının da ortadan kaldırılmadığını belirtmiştir.
  • Bu nedenle burada bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının açık rıza şartına dayandırılmasından ziyade Site bünyesinde sunulan indirimli fiyatların ve avantajların yalnızca üye olanlara sunulmasının söz konusu olduğuna karar vermiştir.
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Kurul aynı kararında web sitesinin aydınlatma metnini de incelemiş ve bazı aykırılıklar tespit etmiştir:
  • Kişisel verilerin, "ilgili mevzuat"tan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde mi yoksa ilgili kişilerin açık rızalarına istinaden mi işlendiğinin ya da söz konusu kişisel verilerin hangilerinin "ilgili mevzuat"tan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde hangilerinin ise ilgili kişilerin açık rızalarına istinaden işlendiğinin açıkça belirtilmemiştir.
 • Aydınlatma yapma ve rızanın almanın ayrı ayrı yapılması
  • Kurul Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi kuralını da hatırlatmıştır.

Bu tespitler ışığında Kurul, metnin Tebliğde yer verilen hükümler dikkate alınmak suretiyle güncellenmesi ilgili şirketin talimatlandırılmasına karar vermiş, idari para cezası uygulamamıştır.

Kısa Yorumumuz: Bu karar daha önceden Kurulun vermiş olduğu Sadakat Kart kararını destekleyici bir karardır. Bu kararla da birlikte Kurul, sadakat kart ve benzeri hizmet sunan firmaların rızayı zorunlu tutmalarını "rızanın hizmetin ön şartı olamayacağı" prensibine aykırı bulmadığı konusundaki görüşünü sağlam hale getirmiştir.

Sadakat kart uygulamaları konusunda verilen bu kararlara katılıyoruz. Ayrıca buna ek olarak "üye olmaksızın alış veriş imkanı" (guest check-out) imkanı sunan e-ticaret sitelerin üyeliklerinin de aynı kapsamda değerlendirilebileceği görüşündeyiz.

Bu konuda daha önce yazmış olduğumuz makaleye bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/pulse/r%C4%B1zan%C4%B1n-hizmetin-%C3%B6n-%C5%9Fart%C4%B1-olmas%C4%B1-ya-da-olmamas%C4%B1-i%C5%9Fte-b%C3%BCt%C3%BCn-bora/

https://kvkk.gov
.tr/Icerik/6709
/2019-206
3
 • İlgili kişi hakları
 • Ölen Kişilerin kişisel verileri
Ölen bir kişinin eşi, Kuruma yaptığı başvurusunda; vefat eden eşinin yasal mirasçısı olarak eşinin tedavi görmüş olduğu klinikten tüm medikal ve diğer bilgilerini talep ettiğini, ancak talebinin klinik tarafından kabul edilmediğini belirtmiş ve eşinin verilerine erişim talebinde bulunmuştur. Kurul ise kararında, ilgili kişinin "kişisel verileri işlenen gerçek kişi" olarak tanımlandığını ve ölen kişilerin bu tanıma dahil olmadığını belirtmiştir. Bu kapsamda talep edilen kişisel verilerin talep eden gerçek kişiye (ölen kişinin eşine) ilişkin olmaması ve ölmüş kişiye ait olması sebebiyle talebin, KVKK kapsamında bir talep olarak değerlendirilmeyeceğine ve bu hususta 6698 sayılı Kanunun kapsamında yapılacak bir işlemin olmadığına karar vermiştir. https://www.kvkk.gov
.tr/Icerik/6710
/2019-273

Click here to continue reading ...

Originally published 17.04.2020.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.