Degerlendirilmesi ve Siralamaya Alinmasina Dair Teblig Yayimlanmistir.1

Çevre Sehircilik Bakanligi tarafindan, 22.01.2021 tarihinde, Laboratuvar Izin Belgesi Almak Için Yapilan Müracaatlarin Degerlendirilmesi ve Siralamaya Alinmasina Dair Teblig yayimlanmistir.

Tebligin amaci; 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Yapi Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarlari Uygulama Yönetmeliginin 6 nci maddesi kapsaminda laboratuvar izin belgesi almak için yapilan müracaatlarin, siralamaya alinmasi ve degerlendirme esaslarinin belirlenmesine, askiya alinan laboratuvarlarin durumu, siralamada bulunan kuruluslarin siralamadan çikarilma esaslarinin belirlenmesine iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

Basvurularin Siralamaya2 Alinmasi Nasil Degerlendirilir?

Tebligin 4. Maddesinde göre basvurularin ne sekilde siralamaya alinacagi belirtilmistir. Siralamada ön kosul olarak Yapi Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarlari Uygulama Yönetmeliginin 'Laboratuvar izin belgesi verilmesi' baslikli 6. Maddesinin 6 fikrasinin a,b ve d bendindeki sartlarin saglanmis olmasi aranmaktadir. Dolayisiyla laboratuvar izin belgesi basvurusunda, basvurunun siralamaya alinabilmesi için;

  • Laboratuvar Kurulus yetkililerinin noter tasdikli imza sirkülerine sahip olmasi,
  • Kalite el kitabi ve eklerinin kontrollü örneklerinin (prosedürler, talimatlar, gerekli formlar ve deney rapor örnekleri) bulunmasi,
  • Laboratuvar Kurulusun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan faaliyet konularinda; laboratuvar açmaya, deney yapmaya, rapor vermeye yetkili olduguna iliskin ibarelerin yer almasi

gerekmektedir.

Bu kosullarin saglandigina iliskin yapilan en son basvuru tarihine göre, ayni gün birden fazla kurulusun siralamaya yerlestirilmesi durumunda ise ilgili birimin gelen evrak kayit numarasi önceligine göre siralamaya yerlestirilirler.

Ön kosullarin saglanmis olmasi halinde siralama asagidaki sekilde gerçeklestirilecektir;

  • Kurulusun3 faaliyette bulunacagi ilde Bakanligimizdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kurulus sayisinin, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kurulus sayisindan fazla oldugu hallerde basvuru yapmis kurulus o il siralamasinin sonuna yerlestirilir.
  • Kurulusun faaliyette bulunacagi ilde Bakanliktan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kurulus sayisinin, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kurulus sayisindan az oldugu hallerde Yapi Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarlari Uygulama Yönetmeliginin 5 inci, 6 nci ve 14 üncü maddelerinde belirtilen sartlarin tamaminin saglanmis olmasi halinde kurulusa izin belgesi verilir.
  • Kurulusun faaliyette bulunacagi ilde Bakanligimizdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kurulus sayisinin, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kurulus sayisindan az oldugu hallerde, Yönetmeligin 5 inci maddesi ile 6 nci maddesinin altinci fikrasi ve 14 üncü maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluslar o il siralamasinin sonuna yerlestirilerek, eksikliklerini tamamlamasi için 6 nci maddede belirtilen sartlarda 45 (kirkbes) gün süre verilerek tebligat yapilir.

Belirlenen kurulus sayisina göre yeni bir kurulus ihtiyaci hasil olmasi durumunda; siralamada bekleyen kuruluslardan ilk siradan baslayarak ihtiyaç sayisi kadar kurulusa Yönetmeligin 5 inci, 6 nci maddesinin altinci fikrasi ve 14 üncü maddelerine göre yapilanmalarini tamamlamalari için 45 (kirkbes) gün süre verilerek tebligat yapilir. Verilen süre içerisinde tebligatta belirtilen sartlarin saglanmasi ve istenilen bilgi ve belgelerin sunulmasi halinde bilgi ve belgeler degerlendirilerek komisyonca izin belgesi verilir.

Laboratuvar izin belgesi askiya alinmis kuruluslarin o il için belirlenen laboratuvar sayisina dâhil oldugu unutulmamalidir.

Hangi Hallerde Laboratuvar Kurulusu Siralamadan4 Çikarilir?

22.01.2021 tarihinde yayimlanan teblig ile hangi hallerde kurulus siralamasinda çikarilacagi düzenlenmistir. Buna göre; tebligatla verilen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, tebligatla istenilen sartlar ile bilgi ve belgeleri süresi içerisinde sunmayan, siralamada iken kurulus tüzel kisiliginin tasfiye edildigi veya iflasinin sonuçlanmis oldugu veya merkezinin baska bir sehre tasindigi tespit edilen, siralamadan çikmak isteyen, faaliyette bulundugu adreste baska bir laboratuvar kurulusunun bulundugu tespit edilen, kuruluslar siralamadan çikarilirlar.

Footnotes

1. 22.01.2021 tarihli ve 31372 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir. LINK

2. Bir ilde laboratuvar hizmeti sunmak üzere Bakanliga müracaatta bulunan kuruluslarin olusturdugu siralamayi ifade eder

3. Laboratuvar Kurulusu

4. Bir ilde laboratuvar hizmeti sunmak üzere Bakanliga müracaatta bulunan kuruluslarin olusturdugu siralamayi ifade eder.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.