בהתאם לתקנות החדשות, המעסיקים אחראים לוודא כי העובדים משתמשים במסכות פנים במקומות העבודה, וחייבים לתשאל את העובדים לגבי בריאותם טרם כניסתם לעבודה.

בהתאם לתיקון לצו בריאות העם1 שפירסם משרד הבריאות, החל מיום 12.4.2020 ,לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסיכה. "חבישת מסיכה" משמעה כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית, בהתאם להוראות משרד הבריאות.

החובה חלה גם במקומות עבודה, למעט לגבי מי ששוהה בחדר במבנה בלא אדם נוסף, או מי ששוהה בחדר עם עובד אחד נוסף, ובתנאי שמדובר בשני עובדים העובדים בקביעות באותו החדר במקום העבודה, וכן בתנאי שיישמר בין שני העובדים מרחק של 2 מטר לפחות. כאמור, האחריות כי העובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה מוטלת על המעסיק.

בנוסף, משרד הבריאות מעדכן שוב את ההנחיות לגבי תישאול העובדים לגבי בריאותם טרם כניסתם לעבודה. כעת, על המעסיק לשאול את הנכנסים למקום העבודה את השאלות הבאות:

  • האם אתה משתעל?
  • אם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

אין להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

בנוסף לתישאול האמור, על המעסיק להסדיר מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל שאפשר. בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

נזכיר, כי "מעסיק" הוא מי שמעסיק עובדים, כאשר "עובד" מוגדר כלרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו. ו"מקום עבודה" הם חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי.

גם בימים אלה משרדנו ממשיך לעבוד כרגיל ולספק ללקוחותיו את התמיכה הדרושה להם בכל התחומים, ואנו עומדים לרשותכם לכל שאלה והבהרה.

Footnote

1.צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש( (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) התש"ף-2020

Originally published 16 April, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.