לאחרונה פורסם תזכיר חוק חדש - תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, התש"ף-2020, המשתלב במגמה המוצהרת של המדינה לקדם פיתוח של טכנולוגיות פיננסיות בישראל. מטרת החוק המוצע היא להקים סביבת ניסוי ייחודית (sandbox), שתאפשר לחברות פינטק לבצע הפעלה נסיונית של השירות או המוצר שלהן, תוך הקלות רגולטוריות.

כידוע, ישראל היא מהמובילות בעולם בתחום הפינטק וקמות בה חברות רבות המפתחות טכנולוגיות לשירותים ומוצרים פיננסיים, כגון שירותי בנקאות, אמצעי תשלום, העברות כספים, אשראי, ביטוח, ניהול פיננסי, ניהול השקעות ועוד. ההערכות המקובלות מדברות על גיוסים בסדר גודל של כ- 6.7 מיליארד ש"ח על ידי חברות פינטק בישראל בשנת 2019 בלבד.

עם זאת, חברות הפינטק מתמודדות עם אתגרים רגולטוריים לא פשוטים וכיום מרבית החברות הללו לא מציעות את שירותיהן לקהל הישראלי באופן נרחב.

מורכבות דרישות הרגולציה בתחום הפיננסי אינה ייחודית לישראל. תזכיר החוק מבהיר כי המורכבות היא אינהרנטית לסיכונים המיוחדים לתחום הפיננסי ובראשם הצורך להבטיח את יציבות הגופים הפיננסיים והמערכת הפיננסית ומניעת הלבנת הון ומימון טרור. דרישות אלה עשויות להיות קשות במיוחד לחברות פינטק המצויות בראשית דרכן, ולגרום לחסם משמעותי לתחילת פעילות חדשה, להתפתחות עסקית ולפעילות בשוק הישראלי. לכן המליץ צוות בין משרדי שבחן את הסוגיה להקים סביבת ניסוי המאפשרת למידה, ניסוי וטעייה להתמודדות עם האתגרים, הן מצד החברות והן מצד הרגולטורים.

סביבת הניסוי נועדה לאפשר לחברות לנסות את המודל העסקי שלהן ואת אופן השפעת השירות או המוצר על צרכנים סופיים. בכך מצטרפת ישראל למדינות נוספות ובהן, סינגפור, הונג קונג, בריטניה, יפן ואוסטרליה שיצרו סביבות ניסוי שנועדו להתאים את כללי הרגולציה לחברות הפינטק.

על פי תזכיר החוק, התכנית תופעל ידי ועדה שתכלול נציגות מכל רשות פיקוח פיננסית בישראל (ויש לא מעט כאלה – למשל רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בנק ישראל, המפקח על נותני שירותים פיננסיים, רשות ניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור) הוועדה תהיה רשאית להסתייע ברשות החדשנות והיא תרכז את הטיפול בכלל החברות במסגרת סביבת הניסוי.

לתוכנית שני מסלולים:

מסלול רישוי – עבור חברות שפעילותן דורשת היתר מרשות פיקוח פיננסית אחת או יותר, ובו רשות הפיקוח הפיננסית תהיה רשאית לקבוע התאמות או הקלות רגולטוריות לצורך קבלת רישיון של חברה המשתתפת בתכנית;

ומסלול ליווי - עבור חברות שפעילותן אינה דרושה היתר. מטרת המסלול תהיה לתת מענה לקשיים בהן נתקלות חברות טכנולוגיה פיננסית, בין היתר באמצעות החלת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור באמצעות צו איסור הלבנת הון ייעודי.

פיילוט של רשות החדשנות ורשות ני"ע

בימים אלה מסתיימת ההרשמה לתכנית פיילוטים, אחרת, קיימת. הפיילוט של רשות החדשנות ורשות ניירות ערך בתחום הפינטק תחת Data Sandbox. הפיילוט נועד לבדיקת היתכנות של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק היעד, ומיועד לאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק.

בפיילוט תוענק לחברות האפשרות להריץ ולבחון את האלגוריתמים שלהן ולבצע התאמות בטכנולוגיה ובמוצרים. תינתן להן גם גישה למידע - מאגר היסטורי של דיווחי מגנ"א meta data בפורמט נוח לעיבוד; נתוני מסחר היסטוריים של הבורסה בממשק API; נתונים של גופים המפוקחים על ידי הרשות (בכפוף להסכמה).

כמו כן, תינתן הנחייה ע"י סגל רשות ניירות ערך, תמיכה תקציבית וחשיפה לרשויות ניירות ערך בעולם באמצעות GFIN – רשת חדשנות פיננסית בינלאומית שרשות ני"ע הישראלית חברה בה.

משרד יגאל ארנון ערוך לסייע לחברות פינטק במכלול פעילותן, החל מצרכי גיוס ההון שלהם, דרך הניהול השוטף (corporate) וכלה בסיוע בנושאי רגולציה ורישוי, מיסוי, קניין רוחני וכל עניין אחר הדרוש לחברות כאלה.

Originally published 31 July, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.