שלום רב,

אנו מבקשים להמשיך ולעדכן בנושא התפשטות הקורונה והנחיות למעסיקים בנושא:

משרד הבריאות מעדכן כל הזמן את הנחיות הבידוד, הן לגבי על מי חלה חובת הבידוד והן לגבי הנחיות ההתנהלות לשוהים בבידוד. נזכיר, כי ביום 2020.2.4 פירסם מנכ"ל משרד הבריאות הוראה בה נקבע כי מעסיק של עובד לא ידרוש מהעובד ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה בתקופת הבידוד, גם אם העובד ביקש זאת. "עובד" מוגדר בהוראה זו באופן רחב וכולל גם מתנדב, גם מי שמועסק ומי שנותן שירותים בחצרי המעסיק, בין אם מתקיימים בינו ובין המעסיק יחסי עבודה או לא. כלומר, מדובר גם בעובדי קבלן, נותני שירותים עצמאיים, וכו'. נקבע גם כי מי שנדרש לפי ההוראות להיות בבידוד יודיע על כך למעסיקו בהקדם האפשרי, וכי אין לפטר עובד רק בשל כך שהוא נעדר מהעבודה בתקופת הבידוד.

מעסיקים אינם יכולים לחייב עובדים לשהות בבידוד אם הוראות משרד הבריאות אינן מחייבות אותם לנהוג כך.

אתמול (2020.3.9 (עידכן משרד הבריאות את תעודת המחלה הגורפת שהוא פירסם לגבי מי שנעדרים מעבודתם בגין הבידוד, ופירסם תעודה נוספת לפי חוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת ילד). משמעות הדבר היא, שבמקרה של ילד הנדרש לשהות בבידוד, יוכלו עובדים להעדר מעבודתם בהתאם לתנאים של העדרות בגין מחלת ילד (ילד עד גיל 16 ,על חשבון ימי המחלה של ההורה, בתנאי שרק הורה אחד נשאר עם הילד, וכו'). מצורף העדכון לתעודת המחלה כפי שפורסם.

עבודה מהבית

שר האוצר קרא למעסיקים שיכולים לאפשר עבודה מהבית, לעשות זאת, כדי להקטין את הפגיעה במשק. אין המדובר כמובן בהוראה מחייבת (להבדיל מהנחיות משרד הבריאות).

מעסיקים רשאים לבקש מעובדיהם לעבוד מהבית, והעובד אינו יכול לסרב לכך אלא בנסיבות חריגות. בגין עבודה מהבית העובד כמובן יהיה זכאי להמשיך ולקבל את שכרו הרגיל. עובדים השוהים בבידוד אך בריאים וכשירים לעבוד, יכולים להסכים עם המעסיק על עבודה מהבית, אם זה מעשי. הדבר חייב להיעשות בהסכמת שני הצדדים, ומעסיקים לא יכולים לחייב עובדים השוהים בבידוד לעבוד מהבית. כמובן במקרה בו עובד בבידוד ממשיך לעבוד מהבית, ימי הבידוד לא ינוכו ממכסת המחלה שלו והוא ימשיך לקבל שכר רגיל.

במענה לשאלות של מעסיקים לגבי נסיעות צפויות של עובדים

למעט ענפים ספציפיים לגביהם הוצאו הנחיות רשמיות (כגון עובדי מערכת הבריאות, עובדי מדינה, חיילים), מעסיקים אינם יכולים למנוע מעובדיהם לטוס לחו"ל. מעסיק שכבר אישר לעובד לצאת לחופשה, לא יכול לדרוש ממנו כעת לבטלה, הגם שמשמעות הדבר היא שחופשתו של העובד תתארך ב-14 ימי בידוד נוספים עם שובו. ניתן לבקש מעובדים לשנות את תוכניותיהם ולא לטוס, אך לא ניתן לחייבם. לעומת זאת, עובד אשר פונה עכשיו ומבקש לצאת לחופש, ומציין שבכוונתו לטוס לחו"ל במהלך החופשה, לגיטימי כי מהעסיק יביא במסגרת כלל השיקולים לאישור החופשה, גם את האפשרות שהעובד יידרש להעדר מהעבודה שבועיים נוספים לאחר שובו מהחופשה בשל הצורך לשהות בבידוד.

במענה לשאלות מעסיקים בקשר להתמודדות עם קשיים כלכליים קיימים או צפויים בשל התפשטות הקורונה

  • הוצאה של עובדים לחופשה ללא תשלום יכולה להעשות גם כן רק בהסכמת שני הצדדים, העובד והמעסיק. הביטוח הלאומי הודיע כי עובדים אשר ישהו בחופשה ללא תשלום למשך לפחות 30 ימים בשל התפשטות הקורונה, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים באתר הביטוח הלאומי. מצורף לנוחותכם החוזר שפירסם שירות התעסוקה בנושא.
  • פיטורי עובדים בשל התפשטות הקורונה כפופים כמובן לקיום שימוע וליתר החובות החלות במקרה של פיטורים.
  • הפחתה בשכר של עובדים, הן לתקופה זמנית והן באופן קבוע, מחייבת הסכמה כתובה ומפורשת של העובד. עובד אשר אינו מסכים לכך- לא ניתן לשנות חד צדדית את שכרו.
  • הוצאה של עובדים לחופשה כפויה אפשרית בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, המחייב הודעה מראש של שבועיים לפחות ביחד לחופשה של שבעה ימים רצופים ומעלה, וכן בכפוף לכך שלעובדים יש מספיק יתרות חופשה צבורות (תוך לקיחה בחשבון של חופשת הפסח הקרבה, בה מעסיקים רבים בין כה מתכננים חופשות מרוכזות).

לנוחותכם, מצורפים המסמכים אשר פורסמו כאמור לעיל:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.