שלום רב,

בהמשך לעדכוננו מאתמול בעניין הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, משרד העבודה פירסם נוהל לגבי הגשת בקשות להוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדים ועובדות המוגנים לפי חוק עבודת נשים, בהתאם לטופס המצורף.

שימו לב כי יש למלא את הטופס במרוכז עבור כל העובדים/ות, ואת העמוד האחרון בו (חלק ג') יש למלא בנפרד לכל עובדת.

כן שימו לב כי יש להחתים את העובדים/ות על אישור קבלת הטופס. במידה והעובדים/ות אינם נמצאים פיסית במשרד, אפשר לשלוח את הטופס במייל ולבקש אישור במייל חוזר.

הנחיות נוספות למילוי הטופס, בחלק א':

החלק של "פרטי המעסיק בפועל" רלבנטי רק במקרה של העסקת עובדי חברות כח אדם או שירותים.

החלק של "פרטי עורך הדין" רבלנטי רק במידה והבקשה מוגשת באמצעות עורך הדין של החברה

ראו כאן טופס אשר פורסם (כרגע פורסם רק בגרסת PDF.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.