שלום רב,

התפשטות נגיף הקורונה מאלץ מעסיקם רבים לצמצם את פעילותם ולהוציא את עובדיהם או חלקם, לחופשה ללא תשלום ("חל"ת").

ככלל, הוצאה של עובדים לחופשה ללא תשלום יכולה להיעשות רק בהסכמת שני הצדדים, העובד והמעסיק. בנסיבות הנוכחיות, המשמעות של סירוב עובד ליציאה לחופשה ללא תשלום יכולה להיות סיום העסקתו (בכפוף לקיום שימוע כדין, וליתר ההוראות והמגבלות החוקיות החלות על פיטורי עובדים). מעשית, מעסיקים יכולים לשקול להודיע לעובדים חד צדדית על הוצאה לחופשה ללא תשלום, ולהתמודד עם התנגדויות, אם יהיו.

באופן חריג, הביטוח הלאומי הודיע כי עובדים אשר ישהו בחופשה ללא תשלום למשך לפחות 30 ימים בשל התפשטות הקורונה, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים באתר הביטוח הלאומי, ולהנחיות שירות התעסוקה.

במידה והחופשה ללא תשלום נעשית לזמן בלתי מוגבל, מוצע לציין במכתב ההודעה לעובד, שהיא נעשית לתקופה של לפחות 30 ימים (כדי להבטיח את זכאותו שלה עובד לדמי אבטלה), וכן להגדיר מהו אורך ההודעה שעל המעסיק לתת לעובד על סיום החופשה ללא תשלום.

במהלך חופשה ללא תשלום העובד אינו זכאי לשכר עבודה או לזכויות או תנאים אחרים, ובכלל זה המעסיק אינו מבצע הפקדות לקופות הגמל השונות לרבות הביטוח הפנסיוני. חשוב שהמעסיק יודיע לקופות בכתב על הוצאה של עובד לחל"ת, אחרת הקופה תבוא אליו בטענות על אי ביצוע ההפקדות בתקופת החל"ת, שכן היא אינה יודעת שהעובד לא עובד בתקופה זו. במקביל, כדאי למעסיקים להסב את תשומת לב העובדים לכך שעליהם לקבל יעוץ מקצועי על מנת למנוע פגיעה בכיסויים הביטוחיים וברצף הביטוחי שלהם. בענין זה יש לשים לב שאם המעסיק מאפשר לעובד להשתמש ברכב או טלפון החברה בתקופת החופשה ללא תשלום, יש לחייב את העובד במס בשל כך עם סיום החל"ת.

בתקופת החל"ת מותר לעובד לעבוד במקום עבודה אחר, בכפוף להתחיבויותיו לשמירת סודיות, איסור ניגוד ענינים, וכו'.

במידה והעובד אינו מקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת, מכל סיבה, וכן אינו עובד במקום אחר, על המעסיק לשלם בגין העובד את דמי הביטוח הלאומי בחודשיים הראשונים של החל"ת. המעסיק יכול לחייב את העובד בעלות זו עם שובו של העובד לעבודה.

תקופת החל"ת אינה נמנית בוותק לצורך צבירת זכויות במקום העבודה, אלא אם הצדדים הסכימו במפורש אחרת. בסיום תקופת החל"ת העובד זכאי לחזור לתפקיד אותו עזב טרם היציאה לחופשה ללא תשלום.

המצב הוא כמובן דינמי ומשתנה מיום ליום, ואנו עושים ונמשיך לעשות את מירב המאמצים להמשיך ולעדכן אותכם בהתפתחויות שיהיו.

בברכת בריאות לכולם.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.