REGELING INTERNATIONAAL HANDELSVERKEER

Per 1 juli 2017 is de Regeling Internationaal handelsverkeer ('de Regeling') in werking getreden. De Regeling is een voortzetting van de pilot Kennisindustrie en maakt het mogelijk om buitenlandse arbeidskrachten via een flexibele procedure tijdelijk naar Nederland te laten komen in het kader van het internationale handelsverkeer. Bedrijven kunnen van deze regeling gebruikmaken, indien zij aantonen dat de arbeidskrachten die zij willen laten overkomen vanwege hun specifieke kennis en deskundigheid nodig zijn voor het uitoefenen van de specifieke werkzaamheden. Deze werkzaamheden mogen niet concurreren met het arbeidsaanbod uit Nederland, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

De Regeling houdt in dat voor buitenlandse arbeidskrachten die werkzaamheden zullen verrichten ten behoeve van een specifiek - door het UWV goedgekeurd - project, geen tewerkstellingsvergunning hoeft worden aangevraagd.

Proces en voorwaarden

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Regeling moeten eerst een verzoek tot toelating van een project indienen bij het UWV. Het UWV toetst vervolgens of het project voldoet aan de voorwaarden van de Regeling en of er sprake is van concurrerende werkzaamheden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers die naar Nederland komen om een training te volgen, of in verband met de levering van goederen. De werkgever kan het project voor een termijn van drie jaar aanmelden. Indien UWV een positieve beslissing geeft, kan de werkgever de arbeidskrachten in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning laten werken. De werknemers moeten wel worden aangemeld bij het UWV.

Let op!

De beslissing van het UWV dat de arbeidskracht in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning mag werken, staat los van het recht op verblijf in Nederland. Werknemers die langer dan 3 maanden naar Nederland komen voor hun werk, moeten een verblijfsvergunning aanvragen.

Regeling Internationaal handelsverkeer en ICT-richtlijn

Indien werknemers worden overgeplaatst naar Nederland binnen een concern, is in de regel met ingang van 29 november 2016 de ICT-richtlijn van toepassing (voor meer informatie: Employment Law Alert January 2017: Implementatie Intra Corporate Transfer Richtlijn 29 november 2016).Buitenlandse werknemers die onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen en langer dan drie maanden in Nederland willen werken, moeten gebruik maken van de ICT-richtlijn en mogen geen gebruik maken van de Regeling. De Regeling kan bijvoorbeeld wel worden toegepast indien de overplaatsing korter dan 90 dagen duurt.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.