Current filters:  
Turkey
Commercial
Venture Capital
Turkey
Kilic Cayli & Partners
(A) Venture Capitalist(s) has several options to found and execute a fund in Turkey which invests in enterprises, startups and all kinds of companies based in Turkey
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Following the amendments in the Turkish Capital Markets Law ("CML") made in February 2020, the Capital Markets Board of Turkey ("CMB")
Ozbek Attorney Partnership
Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde ("Genelge") 11 Mayıs 2020 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliklere dair önem arz eden hususları sizler için özetledik:
SADIK & SADIK LAW FIRM
T.C. Merkez Bankası'nın ("TCMB") yayınladığı 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde ("Genelge"); 11 Mayıs 2020 tarihinde...
Aksan Law Firm
Bu ise, portföy şirketlerinin gereken yakınlıkta denetlenmemesi demek.
Aksan Law Firm
İkinci en önemli faydası ise, yatırımcıları bulup ikna ettiği an, girişimin onlardan parayı alabilmesidir
Aksan Law Firm
Republic of Turkey follows the continental European legal system. Legal infrastructure in corporate matters is mostly harmonized with the EU.
Aksan Law Firm
Yatırımcıların girişiminize yatırım yapmak üzere sunacakları sözleşmede üç aşağı beş yukarı aşağıdaki hükümlerin bulunmasını bekleyebilirsiniz.
Aksan Law Firm
Term sheet, girişim sermayesi yatırımı almaya hazırlanan bir girişim şirketinin muhatap olduğu ilk ciddi belgedir.
Aksan Law Firm
Turkish start-ups are very attractive due to the arbitrage opportunities.
Esin Attorney Partnership
Tebliğ, 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Esin Attorney Partnership
The Communiqué entered into force upon its publication in the Official Gazette No. 30907 dated October 3, 2019.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
By way of background, in January 2019, the Capital Markets Board ("CMB") had issued an announcement on its website on the Draft Communiqué on Equity Crowdfunding.
MGC Legal
There is no legal entity of ordinary partnerships that do not possess this attribute, and therefore no party license.
LBF Partners
Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile Türkiye'de hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
LBF Partners
Melek yatırımcı, henüz başlangıç aşamasında olan (Start-up) girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için onlara sermaye ve bilgi birikimi desteği sağlayan kişidir.
MGC Legal
Ortak girişim kavramı için farklı yerlerde farklı isimler kullanılmak ile birlikte son yıllarda yoğun olarak "ortak girişim" kavramı tercih edilmektedir.
Esin Attorney Partnership
The specification announcement will be published on the Treasury's website in both Turkish and English.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Thus, the Board found that the formation of joint venture in Kuwait was notifiable in Turkey by way of providing a broad interpretation of Article 2 of Law No. 4054.
Herdem Attorneys at Law
Joint ventures are commercial partnerships that are formed under a separate legal entity or by an agreement by two or more independent entities for the purpose of performing a specific work under the same objective
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media