Current filters:  
Turkey
Commercial
Shareholders
Turkey
MGC Legal
Restructuring & Insolvency Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
MGC Legal
Liquidation process of Turkish Joint Companies ("JSC") is subject to the pertinent provisions of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") as well as Articles of Association ("AoA")...
Ozbek Attorney Partnership
9 Ekim 2020 tarihinde 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...
LBF Partners
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
(When is there a group of companies?)
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
2012 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, bir şirket ile kontrol ettiği şirketler arasındaki ilişkileri özel bir rejime tabi tutan şirketler topluluğu düzenlemeleri hukuk sistemimizde yerini aldı.
CETINKAYA
Considering the economic impact of the Covid-19 epidemic, these restrictions are intended to stop companies reducing their resources by distributing dividends and to prevent additional financing needs.
Neziroglu Law Firm
The leave or exclusion of a shareholder from a corporation is an issue that needs to be meticulously emphasized during the incorporation of a new company, yet it is frequently omitted during the establishment period.
MGC Legal
Sermaye şirketleri, kanunda öngörülen şekilde kurulmakla birlikte rekabet edebilirlik koşullarını güçlendirmek veya mali durumunu iyileştirmek adına yapısal değişikliklere gidebilmektedir.
MGC Legal
Once established pursuant to Turkish Commercial Code, stock companies, at their own discretion, might undergo structural changes in order to enhance their competitiveness and strengthen financial status.
Esin Attorney Partnership
6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") yapılan (10 Ağustos 2020 tarihli mevzuat bültenimizde yer verdiğimiz) değişiklik ile yurt dışındaki sermaye piyasalarında sıkça tercih edilen teminat varlıklı ihraçlardaki; ...
Esin Attorney Partnership
The recent amendments to the Capital Market Law No. 6302 introduced the long-awaited "Security Agent, Trust" institution, widely used in capital markets abroad, to the Turkish capital market and to introduce an additional ...
Kilinc Law & Consulting
In the first article of our startup series, we have mentioned crowdfunding, which is a contemporary and interesting topic, and dwelled on the conditions of using crowdfunding as an alternative financing source in your company.
Solmaz Law and Consultancy Firm
Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
LBF Partners
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazetede "Pay Tebliği (VII-128.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d)...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In this article, we will focus on the most prominent changes related to the Communiqué recently introduced by the CMB.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In this article, our aim is to summarize significant provisions of the Communiqué.
Erdem & Erdem Law
The grounds for freezing of voting rights, which are regulated outside of the TCC, fall outside of the scope of this article.
Solmaz Law and Consultancy Firm
Limited şirket, kurucuların, yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin ve tasfiye memurlarının kanundan doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle zarara uğrayabilir.
Solmaz Law and Consultancy Firm
A limited liability company may incur damages due to the violation of legal obligations by the founders, directors, board members, and liquidators.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media