Current filters:  
Turkey
Commercial
Turkey
SRP Legal
The first monitoring report ("Monitoring Report"), was prepared as the first publication by the Capital Markets Board ("CMB") and the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD")
Koluman Law
Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen simsarlık sözleşmelerinde, simsara ödenecek ücret ile ilgili olarak kanun koyucu tarafından terminolojik bir sözcük tercih edilmediğinden, simsarın ücretinin komisyon olduğu yanılgısına düşülmektedir.
Moroglu Arseven
Capital Markets Board of Turkey has made amendments regarding the publicly held companies to fulfill their obligation to make a disclosure to the stakeholders within the framework of the sustainability principles compliance, ...
Moroglu Arseven
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ("Değişiklik Tebliği") ile; halka açık ortaklıkların sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında menfaat ...
MGC Legal
Liquidation process of Turkish Joint Companies ("JSC") is subject to the pertinent provisions of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") as well as Articles of Association ("AoA")...
Ozbek Attorney Partnership
9 Ekim 2020 tarihinde 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...
LBF Partners
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Esin Attorney Partnership
14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 68 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, sekreteryalığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüteceği ...
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 68, published in the Official Gazette No. 31274 dated 14 October 2020 and entered into force on the same date, establishes an Industrialization Committee, whose secretariat will be the Ministry of Industry and Technology.
Ersoy Bilgehan
An internal letter issued by the General Directorate of Risk Management, Liquidation and Circulating Capital of the Ministry of Commerce ("Ministry") has raised concerns...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In this article, we will reveal essential points of establishing and operating a liaison office in Turkey.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish corporate law enables foreign entities headquartered abroad to incorporate branch offices in Turkey, even if they do not have any Turkish subsidiary previously established.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Borsa İstanbul ("BİST"), 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere pay piyasası pazar yapılanması, pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri ve kotasyon şartlar
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Borsa İstanbul ("BIST") made amendments in the market structure of the equity market, trading principles, transfers between markets and listing criteria effective from 1 October 2020
Kilinc Law & Consulting
Although the developments in both Covid-19 and the E-Commerce sector have re-established new consumer behaviors, they have also brought many legal problems.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
(When is there a group of companies?)
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Provisional Article 13 introducing certain limitations on capital companies' dividend distributions was added to the Turkish Commercial Code on 17 April 2020.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
2012 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, bir şirket ile kontrol ettiği şirketler arasındaki ilişkileri özel bir rejime tabi tutan şirketler topluluğu düzenlemeleri hukuk sistemimizde yerini aldı.
Esin Attorney Partnership
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), halka açık ortaklıkların sürdürülebilirliği sağlamak adına somut adımlar atmalarını temin etmek amacıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ")...
Esin Attorney Partnership
The Capital Markets Board (CMB) amended ("Amendment") the Corporate Governance Communiqué ("Communiqué") to ensure that public companies take concrete steps to ensure sustainability.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media