Current filters:  
Turkey
Finance
Debt Capital Markets
Turkey
Kavlak Law Firm
Bilindiği üzere, Türk Borçlar Kanunu ("TBK"), 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu ("BK") mülga ederek 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve BK ile daha önce düzenlenmemiş çeşitli konulara...
MGC Legal
Kelime olarak ibra; aklama, temize çıkarma anlamlarına gelmektedir. İbranın, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 132...
Esin Attorney Partnership
Tertip BASK kararları, toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanırsa geçerli olacak.
Esin Attorney Partnership
The draft communiqué prepared by the CMB was revised in accordance with the amendments to the Capital Markets Law No. 6362 ("CML") and the market actors' comments.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
The Capital Markets Board of Turkey published a new communiqué regulating the debt instrument holders' board.This new Communiqué numbered II.31/A.1 came into force with its enactment on 11 September 2020.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Borçlanma aracı sahipleri kurulunu düzenleyen III-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.
LBF Partners
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") önemli değişiklikler öngören 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...
Eryurekli Law Office
Following certain amendments in the Capital Markets Law No. 6362 ("CML") with the Law No. 7222 Amending Banking Law and Certain Other Laws published in the Official Gazette dated 25 February 2020...
SADIK & SADIK LAW FIRM
Bunun yanında, eklenen yeni madde ile söz konusu mevzuata aykırı olarak kullanılan döviz kredilerinden kaynaklanan tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması halinde ise
Kilinc Law & Consulting
The Turkish Code of Obligations ("TCO") no. 6098 regulates the transfer of receivables on Article No: 183 ff.
MGC Legal
Parties to a commercial agreement usually reduce into writing their mutual understanding and try to set forth penalties and other clauses in deterrent nature...
ASTEKINLEGAL
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin12.12.2018 tarih ve 2018/9973 E. , 2018/22978 K. Sayılı kararında, " kısa çalışma döneminde işçinin iş görme borcu ile işverenin ücret ödeme borcu askıda olduğundan yasa
Esin Attorney Partnership
Borçlanma Araçları Tebliği'nde yer alan ihraç tavanı limiti İFK tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları için uygulanmayacak.
Esin Attorney Partnership
The issuance ceiling limit in the Debt Securities Communiqué will not be applicable to the debt securities issued by MFIs.
Ersoy Bilgehan
In 2018, the Central Bank of the Republic of Turkey ("CBRT") introduced the requirement for some Turkish real and legal persons to report transactions which affect the foreign exchange positions...
SADIK & SADIK LAW FIRM
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesine dayanarak, 22 Nisan 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK".)...
SADIK & SADIK LAW FIRM
In accordance with Article 31/A of Capital Markets Law No. 6362, Capital Markets Board of Turkey ("CMB") ...
ASTEKINLEGAL
5510 sayılı Kanunun 88/20. Maddesinde; "Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, ...
Esin Attorney Partnership
Sermaye Piyasası Kanun'unda yakın zamanda yapılan değişiklikler kapsamında borçlanma aracı sahipleri kurulu müessesesi oluşturulmuş;
Esin Attorney Partnership
The recent amendments to the Capital Markets Law established a bondholders' meeting enabling investors to act jointly and allowing the appointment of bondholders' representatives.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media