Current filters:  
Turkey
Finance
Debt Capital Markets
Turkey
Moroglu Arseven
The Law on Restructuring of Certain Receivables and Amendment of Certain Laws ("Law") was published in the Official Gazette dated 17 November 2020 and numbered 31307.
Moroglu Arseven
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Kanun") 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Solmaz Law and Consultancy Firm
Özet : Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından, bankların henüz gerçekleşmemiş ...
Esin Attorney Partnership
The Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws No. 7256 ("Law No. 7256") introduces provisions on restructuring the payment of certain public receivables
Esin Attorney Partnership
Bazı kamu alacaklarının ödenmesinde yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümleri içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Erdem & Erdem Law
Law No. 7222 regarding Amendments to the Banking Law, as well as Certain Other Laws ("Law No. 7222") entered into force through its publication in the Official Gazette dated 25.02.2020.
Neziroglu Law Firm
Borç, günlük hayatımızın her aşamasında karşılaştığımız bir konudur. Çeşitli tanımları olmasına rağmen borç, kısaca, yerine getirilmesi gereken şeydir.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
We summarised the important regulatory changes affecting Turkish capital markets in Q3 2020 for you.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
2020 yılının üçüncü çeyreğinde sermaye piyasalarını etkileyen önemli mevzuat değişikliklerini sizin için özetledik.
Kavlak Law Firm
Bilindiği üzere, Türk Borçlar Kanunu ("TBK"), 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu ("BK") mülga ederek 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve BK ile daha önce düzenlenmemiş çeşitli konulara...
MGC Legal
Kelime olarak ibra; aklama, temize çıkarma anlamlarına gelmektedir. İbranın, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 132...
Esin Attorney Partnership
Tertip BASK kararları, toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanırsa geçerli olacak.
Esin Attorney Partnership
The draft communiqué prepared by the CMB was revised in accordance with the amendments to the Capital Markets Law No. 6362 ("CML") and the market actors' comments.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
The Capital Markets Board of Turkey published a new communiqué regulating the debt instrument holders' board.This new Communiqué numbered II.31/A.1 came into force with its enactment on 11 September 2020.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Borçlanma aracı sahipleri kurulunu düzenleyen III-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.
LBF Partners
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") önemli değişiklikler öngören 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...
Eryurekli Law Office
Following certain amendments in the Capital Markets Law No. 6362 ("CML") with the Law No. 7222 Amending Banking Law and Certain Other Laws published in the Official Gazette dated 25 February 2020...
SADIK & SADIK LAW FIRM
Bunun yanında, eklenen yeni madde ile söz konusu mevzuata aykırı olarak kullanılan döviz kredilerinden kaynaklanan tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması halinde ise
Kilinc Law & Consulting
The Turkish Code of Obligations ("TCO") no. 6098 regulates the transfer of receivables on Article No: 183 ff.
MGC Legal
Parties to a commercial agreement usually reduce into writing their mutual understanding and try to set forth penalties and other clauses in deterrent nature...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media