Current filters:  
Turkey
Energy
Turkey
Moroglu Arseven
Commissioning deadline for production facilities to able to benefit from the Renewable Energy Resources Support Mechanism ("YEKDEM")
Moroglu Arseven
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan ("YEKDEM") faydalanmak isteyen üretim tesislerinin devreye alınması için öngörülen son tarih, 17 Eylül 2020 tarihli ve 2949 sayılı
Moroglu Arseven
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından belirlenen Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine...
Moroglu Arseven
Procedures and Principles Regarding Determination of Power Plant Areas of Production Facilities Subjected to Pre-License and Licenses in the Electricity Market ("Principles") ...
Yazici Attorney Partnership
Mining Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Mining rights (i.e. exploration and operation licenses) cannot be divided into smaller shares and transferred to third parties since there is an accepted public interest in the rational and economic operation of license fields in their entirety.
Kilic Cayli & Partners
Dağıtıcılar, lisans başvurularında asgarî yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtım projeksiyonu ile bayi bilgilerini Kuruma vermek zorundadır...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Türkiye'nin, enerji kaynaklarına sahip ülkeler ile yüksek enerji talebine sahip ülkeler arasındaki stratejik konumu itibariyle, bir enerji geçiş ülkesi olduğuna ve ülkemizin kısa ve orta vadede özellikle doğal gaz ticareti ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Türkiye, enerji kaynaklarına sahip ülkeler ile yüksek enerji talebine sahip ülkeler arasındaki stratejik konumu itibariyle, bir enerji geçiş ülkesi.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Mining is highly regulated in Turkey and is governed by a special set of laws. As per Article 168 of the Turkish Constitution, natural wealth and resources are under the authority...
Erdem & Erdem Law
With the public announcemenet dated 21.04.2020 ("Announcement"), the Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources announced the measures taken regarding the mining sector...
MGC Legal
Especially since May 2010, when the first concrete step was taken for the nuclear power plants that have been at the forefront of Turkey's energy agenda for the last fifteen years, a considerable distance has been made.
Erdem & Erdem Law
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) published an announcement on 03.04.2020 within the scope of the measures taken against COVID-19 outbreak.
MGC Legal
Özellikle son on beş yıldır Türkiye'nin enerji gündeminde ön sıralarda yer alan Nükleer Santraller için ilk somut adımın atıldığı Mayıs 2010'dan bu yana ciddi bir mesafe kat edilmiştir.
LBF Partners
Within the scope of the measures taken due to the Corona virus (Covid-19) pandemic, the remote and flexible working model has been adopted for public personnel with the Presidential Circular No. 2020/4.
LBF Partners
Salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 22/03/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu personeli için uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmiştir.
LBF Partners
DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ASGARİ YILLIK BEYAZ ÜRÜN SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
LBF Partners
Lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilen aykırılıklar nedeniyle ilgililer hakkında yaptırım tesis edilmeden önce başvurulması öngörülen ihtar uygulaması,
LBF Partners
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
LBF Partners
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere ...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media