Current filters:  
Europe
Energy
Austria
Schoenherr Attorneys at Law
Energiegemeinschaften sind das neue Leitbild für eine stärkere dezentrale Erzeugung und Versorgung von Energie (allgemeine Informationen zu Energiegemeinschaften siehe...
Ireland
Arthur Cox
Given that electricity and gas systems on the island of Ireland are physically connected to those of GB, clarity on post-Brexit rules for trading across these systems is important to the energy sector here.
Serbia
Kinstellar
Following the expiration in Serbia on 31 December 2019 of the "Regulation on Incentive Measures for the Production of Electricity from Renewable Sources ...
Turkey
Moroglu Arseven
Law on Amendments on Electricity Market Law and Certain Laws ("Law") has entered into force. Through amendments under the Law, comprehensive changes have been made...
Moroglu Arseven
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") yürürlüğe girdi. Kanun ile elektrik piyasasında lisans devirleri ile ilgili EPDK'nın iznini alma...
Esin Attorney Partnership
12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...
LBF Partners
7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 25 Kasım 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş; 2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
LBF Partners
7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Kasım 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş; 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
LBF Partners
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan ve 08/12/2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 03/12/2020 tarihli ve 9754 sayılı Kurul Karar'ı ile elektrik dağıtım ve/veya görevli tedarik şirketlerinin halka ...
Esin Attorney Partnership
The Regulation Amending the Organized Natural Gas Wholesale Market Regulation, which was published in the Official Gazette on 12 January 2021 ("Amending Regulation")...
LBF Partners
7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 25 Kasım 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş; 2 Aralık 2020 tarih ve 31322...
LBF Partners
7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"),
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Bununla birlikte, umudu son raunda kadar taşıyabilmenin yolu güçlü ve istikrarlı enerji politikalarının benimsenmesinden geçtiğini ifade etmek gerek.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
In Turkey, policymakers and technocrats have been united in adopting "domestic and national" energy policies.
LBF Partners
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından alınan ve 24/07/2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 23/07/2020...
LBF Partners
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK"; bağlama göre "Kurul"), 04/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 1 inci...
LBF Partners
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun "Petrol Stokları" başlıklı 16 ncı maddesinde piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar...
LBF Partners
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanarak hazırladığı "Motorin Türlerine...
UK
Shepherd and Wedderburn LLP
The future of agriculture in Scotland is at a pivotal point.
Mayer Brown
Rob Hamill examines the role of joint ventures in the growth and diversification strategy of mining companies.
Mondaq Webinars
JAN20
Webinar Copenhagen Denmark
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media