Current filters:  
Europe
Litigation
Ireland
Eversheds Sutherland
The Irish Court of Appeal has delivered a significant judgment in legal proceedings arising from a challenge by Word Perfect Translation Services Limited ("Word Perfect") to an order for discovery...
Jersey
Walkers
The Royal Court of Jersey has recently provided helpful guidance in relation to seeking approval for its decision to become involved in overseas litigation, and on related issues common in those...
Turkey
Koluman Law
Tahkim yargılaması sonucunda verilmiş olan kararlar, kesin ve nihai olarak kabul edilmekle birlikte, bu kararların hatalı ya da adaletsiz olduğunu düşünen tarafların.
Koluman Law
Tahkim yargılaması neticesinde, hakemler, taraflar için bağlayıcı nitelikte bir karar vermekte, uyuşmazlık hakemler tarafından karara bağlandığı andan itibaren, hakem heyeti yargılamadan elini çektedir.
Koluman Law
ICSID nezdinde verilen hakem kararlarının iptali diğer hakem kararlarından farklı bir prosedüre sahiptir.
MGC Legal
With a view to mitigating negative impacts of Covid-19 pandemic on social and economic life, Turkish authorities have put into force series of measures
Koluman Law
Egemenlik ilkesi doğrultusunda, milli bir devlet tarafından, yabancı mahkeme kararının kendi ülkesinde doğrudan hüküm ve sonuç doğurmasına izin verilmez
Koluman Law
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un (MÖHUK) 48. maddesi, "yabancılık" kriterini esas alarak, Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan ...
Koluman Law
Hakem kararlarının tanınmasına ilişkin tarihsel sürece baktığımızda ilk ayrımın 1949 yılında yapıldığını görüyoruz.
Koluman Law
Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine cevaz verdiği konularda, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısı ile çözülmesi yerine devlet yargısı dışında hakem adı verilen kimseler ...
Koluman Law
Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine cevaz verdiği konularda olmak kaydı ile taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların, devlet yargısı ile çözülmesi yerine, devlet yargısı dışında, ...
Koluman Law
Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği yani bu sözleşmenin usul hukuku sözleşmesi mi yoksa maddi hukuka ilişkin bir sözleşme mi olduğu öğretide tartışmalı bir konudur.
Koluman Law
Tahkime elverişlilik, bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülüp çözülemeyeceğini ya da hangi uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülebileceğini ifade eden bir kavramdır.
Koluman Law
Tahkim yargılaması taraflar arasındaki özel bir tahkim anlaşmasına dayanır ve uyuşmazlığı çözmekle görevli hakemler yetkilerini bu anlaşmadan alırlar.
UK
Hill Dickinson
Following a recent High Court judgment, it is now critically important for defendants to be pro-active and obtain their own expert evidence.
Leigh Day
Asylum seekers who have experienced illegal detention in the UK under the application of an EU regulation are bringing a legal claim against the Home Office.
Leigh Day
A lawyer who represented people affected by the Buncefield gas explosion in 2005 has issued a statement following the Southall explosion of Wednesday, 21 October.
4 New Square Chambers
Mr Justice Lavender's recent decision in Belsner v Cam Legal Services Ltd [2020] EWHC 2755 (QB) is the latest blow to solicitors representing claimants in the volume personal injury market.
United States
Reed Smith
We don't like class action tolling. We don't think that plaintiffs should be rewarded for filing a meritless class action (or any other meritless act) with a potentially broad and lengthy...
Butler Weihmuller Katz Craig LLP
Board Certified Appellate Attorney, Carol Rooney, presented her first appellate webinar for 2020 – Summary Judgment Standard and Appellate Review Under Florida and Texas Law – on March 18, 2020.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media