Netherlands: Fintech: Revised Payment Service Directive PSD2 Paves The Way For Paytech-Companies (Dutch)

Last Updated: 24 July 2019
Article by Anouk Rosielle

Fintech: Herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) maakt de weg vrij voor paytech ondernemingen

De rol van fintech in het financiële landschap wordt steeds groter. In het eerste halfjaar van 2018 werd wereldwijd ruim US$57 miljard in fintech-bedrijven geïnvesteerd, dit is meer dan in heel 2017. Fintech omvat alle ondernemingen die met technologisch gedreven producten en/of diensten de financiële sector simpeler, efficiënter en klantgerichter maken. Fintech bestaat uit verschillende deelgebieden waarvan paytech een van de meest prominente is. Om deze groei verder te stimuleren is de herziene richtlijn betaaldiensten tot stand gekomen (Europese richtlijn 2015/2366 (PSD2)). De PSD2 is onlangs geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hierdoor ontstaat de vraag wat PSD2 nu eigenlijk inhoudt en nog belangrijker: wat verandert er voor paytech-bedrijven?

Wat is paytech?

Paytech is de verzamelnaam voor technologisch vernieuwende producten en diensten in het betaalverkeer. Het doel is om het betaalverkeer, zowel tussen consumenten (C2C) als het zakelijk betalingsverkeer (B2B en C2B), te vergemakkelijken en het daardoor goedkoper en veiliger te maken.

Ondanks de exponentiële groei van paytech-bedrijven ervaarden zij barrières bij de toetreding tot de financiële markt. Een van deze barrières was dat banken niet verplicht konden worden om betaalrekeninggegevens van hun klanten met paytech-bedrijven te delen. Op deze manier werd het ontwikkelen van nieuwe online betaalmethoden tegengegaan, omdat deze gegevens vaak essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van paytech-bedrijven. De PSD2 beoogt onder meer om deze informatieachterstand van paytech-bedrijven op banken te verminderen.

Doel van PSD2

De PSD2 vervangt de originele richtlijn betaaldiensten (PSD1) van 2007. De PSD2 heeft drie doelstellingen: (i) het versterken van een interne Europese markt voor kaartbetalingen, internetbetalingen en mobiele betalingen, (ii) het stimuleren en faciliteren van innovaties, onder meer door het reguleren van verschillende betaaldiensten die zijn ontstaan na invoering van de PSD1 en (iii) de verduidelijking van onduidelijke en achterhaalde begrippen uit de PSD1 en aanscherping van vergunningsvoorschriften. De PSD2 bevat, naast de doelstellingen, een aantal verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De grootste verandering die de PSD2 meebrengt is de introductie van twee nieuwe categorieën gereguleerde dienstverleners: rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten.

De definitie van een rekeninginformatiedienst in de PSD2 is 'een onlinedienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over één of meer betaalrekeningen die de betalingsdienstgebruiker bij een andere betalingsdienstaanbieder aanhoudt'. Een voorbeeld van een toepassing is een app die informatie over rekeningen bij verschillende banken in één overzicht toont.

Betalingsinitiatiediensten worden gedefinieerd als 'een dienst voor het initiëren van een betalingsopdracht, op verzoek van de betalingsdienstgebruiker, met betrekking tot een betaalrekening die bij een andere betalingsdienstaanbieder wordt gehouden'. Een voorbeeld van een toepassing is een betaling die gedaan wordt op een webshop zonder tussenkomst van bijvoorbeeld Ideal. De webshop is dan zelf de betalingsinitiatiedienst.

Reikwijdte en relevantie voor paytech-bedrijven

Op grond van artikel 2 van de PSD2 is deze van toepassing op betalingsdiensten aangeboden in de Europese Unie. De PSD2 heeft tot doel om online zakelijke betalingen te reguleren (B2B en C2B), Contante en niet beroepsmatige betalingen zijn uitgesloten.

De definitie van een 'betaaldienstaanbieder' is een onderneming die zijn bedrijf maakt van het verlenen van betaaldiensten (artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft)). Paytech-bedrijven die aanbieders zijn van rekeninginformatie- en betaalinitiatiediensten vallen onder deze definitie. Zij kwalificeren als third party providers (TPP's). Een TPP plaatst zich bij een online betaling tussen de klant en de bank. Paytech-bedrijven die vallen onder de categorie betalingsinitiatiedienst zijn bovendien vergunningplichtig indien zij voornemens zijn betalingsdiensten aan te bieden, waarbij zij geldmiddelen aanhouden van de gebruiker. Om een vergunning aan te vragen is een registratie vereist bij een relevante toezichthouder, in Nederland is dit De Nederlandse Bank (DNB). Volgens DNB hebben al meer dan twintig partijen zich gemeld met voorlopige aanvragen voor een PSD2-vergunning. Begin juni 2019 heeft DNB de eerste PSD2-vergunning verleend aan fintech-bedrijf Peaks, dat beleggen met wisselgeld aanbiedt. Vrijstelling van de vergunningplicht is onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor 'kleine' betaaldienstverleners en na inschrijving in het openbaar register van DNB.

Inhoud PSD2

Om innovatie en concurrentie in het betalingsverkeer te stimuleren, biedt de PSD2 betaaldienstaanbieders de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bestaande betalingssystemen. Artikel 35 PSD2 (geïmplementeerd in artikel 5:88 Wft) bepaalt dat banken aan vergunning houdende of geregistreerde betaaldienstaanbieders toegang moeten verlenen tot hun online betalingssystemen. Daarbij is vereist dat de klant uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik van de betaalrekeninggegevens door betaaldienstaanbieders. Voor elke betaling moet de klant opnieuw toestemming verlenen en de klant kan die toestemming op ieder moment weer intrekken. Een verleende toestemming voor een bepaalde betaling geldt voor maximaal 90 dagen, daarna moet opnieuw toestemming gevraagd worden om die betaling uit te voeren.

Een betaaldienstaanbieder moet zich aan de klant identificeren en aangeven waar zij de betaalrekeninggegevens voor wil gebruiken. De betaaldienstaanbieder mag geen verdergaande betalingsgegevens opvragen of verwerken dan noodzakelijk is voor het verrichten van die specifieke betaaldienst. Banken dienen aan de informatieverzoeken van een betaaldienstaanbieder mee te werken. Daarnaast legt PDS2 een non-discriminatieverplichting op aan banken. Zij mogen betaaldienstaanbieders niet anders behandelen – bijvoorbeeld qua termijn, kosten en voorrang - dan wanneer de klant zelf om deze informatie of dienst vraagt bij de bank. Toegang tot de gegevens van online betaalrekeningen mag alleen op basis van objectieve omstandigheden worden ontzegd.

Toezicht en handhaving

DNB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de PSD2. Het bereiken van de doelstelling van de PSD2 – innovatie en concurrentie op de betalingsmarkt – valt of staat bij adequaat toezicht op de naleving ervan. De autoriteiten kunnen dit bewerkstelligen door onder meer de handhavende bevoegdheden uit de Wft in te zetten.

Implementatie

De PSD2 is op 19 februari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving nadat de omzetting van de PSD2 meerdere malen was uitgesteld. Nederland is hiermee de laatste lidstaat die de PSD2 in nationale wetgeving heeft omgezet. Daarnaast is de inhoud van de PSD2 ook niet volledig correct geïmplementeerd (in een eerder bericht van Dentons wordt dieper ingegaan op de foutieve implementatie van de PSD2). De wetgever heeft aangegeven dat herstelwetgeving op korte termijn geïmplementeerd moet worden.

Afsluiting

De PSD2 is sinds kort in Nederland geïmplementeerd. Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat paytech-bedrijven die betalingsinitiatie-of rekeninginformatiediensten willen aanbieden de mogelijkheid hebben om toegang tot bestaande betalingssystemen te vragen. Banken moeten deze toegang verlenen indien hierom verzocht wordt. De PSD2 biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar de keerzijde is uiteraard dat het ook meer regelgeving meebrengt. Partijen die paytech diensten aanbieden, doen er goed aan om zich juridisch te laten adviseren of een vergunning vereist is voor het aanbieden van hun diensten. Het Dentons Fintech team heeft ruime ervaring in het begeleiden en adviseren van paytech-bedrijven bij het voldoen aan compliance en wij bekijken graag met u wat PSD2 voor uw bedrijf betekent.

 

Lees hier de vorige Dentons Fintech over crowdfunding en de noodzaak van internationale regulering.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions