Search
Searching Content from Turkey indexed under Energy and Natural Resources ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Newsletter - 15 October 2019 | No. 291
Turkey and Kuwait have agreed to enhance bilateral ties in the industry.
Turkey
22 Oct 2019
2
The Turkish Sovereign Wealth Fund To Invest In Energy Generation, Petrochemical And Mining Sectors
The Turkish Government has recently revealed an update of its New Economic Program for the three-year period starting from 2020 under the main theme of "Transformation Begins".
Turkey
16 Oct 2019
3
Aylik Bülten - Ocak, 2019
Merkez Bankasınca çıkarılan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde;
Turkey
2 Oct 2019
4
Recent Keynotes Of July 2019
The Sport Discipline Regulation entered into force through publication in the Official Gazette dated 13.07.2019 and numbered 30830.
Turkey
11 Sep 2019
5
Yenilenebilir Yönetmeliğindeki Son Değişiklikler
Enerji bağımsızlığını sağlayabilmedeki kritik rolü başta olmak üzere enerji güvenliğinin sağlanması ve bununla birlikte, 21. yüzyılda insanoğlunun en büyük
Turkey
9 Sep 2019
6
Turkey Extends Certain Periods Specified Under Renewable Energy Legislation
Turkey has extended the periods set forth for the connection agreements in unlicensed electricity investments, renewable energy source areas, and the Renewable Energy Resources Support Mechanism ...
Turkey
8 Sep 2019
7
Yenilenebilir Enerji Mevzuatı Kapsamında Öngörülen Bazı Süreler Uzatıldı
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve YEKDEM ...
Turkey
8 Sep 2019
8
Electronic Application Requirement For Energy Markets Pre-License And Licenses Has Been Introduced
EMRA Application System will be accessed through an e-government password, an electronic signature or a mobile signature.
Turkey
23 Aug 2019
9
Enerji Piyasasında Önlisans ve Lisans Başvurularında Elektronik Başvuru Usulü Yürürlüğe Girdi
EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.
Turkey
23 Aug 2019
10
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN EK SÜRE
19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ("Değişiklik Kanunu")
Turkey
9 Aug 2019
11
Recent Keynotes Of June 2019
The Resolution (No: 1130) on the Amendment to the Resolution on the Application of Additional Financial Obligation on the Import of Certain Goods Originating in the United States of America was published in the ...
Turkey
7 Aug 2019
12
Recent Keynotes Of May 2019
The Resolution of the President dated 10.05.2019 and numbered 2019/1102 on Approval of the Agreement on Participation of the Republic of Turkey to the European Solidarity Program Between the Government of Republic of Turkey ...
Turkey
7 Aug 2019
13
Recent Keynotes Of April 2019
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Turkey
5 Aug 2019
14
Yenilenebilir Enerji Tekonolojilerinde Patent
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Patent, İnovasyon, Devlet Teşvikleri.
Turkey
11 Jul 2019
15
Turkey Adopts New Regulation On Unlicensed Electricity Production In The Electricity Market
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Turkey
26 Jun 2019
16
Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Usul ve Esaslar Güncellendi
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
Turkey
26 Jun 2019
17
Mixed Blessings Of The Latest Wind Power Tender
The share of renewable energy sources (including hydro) had increased from 43.3% to 44.7%, and the share of total wind installed capacity increased from 7.9% to 8.4% in 2018.
Turkey
21 Jun 2019
18
Elektrik Piyasasinda Teminat Uygulamasi
Karar'ın 1 inci maddesinde önlisans başvuruları için teminat mektubu tutarı belirlenmiştir.
Turkey
20 Jun 2019
19
Elektrik Piyasasında Sistem Kullanım Anlaşmalarının Hukuki Niteliği
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile Türkiye elektrik piyasası kapsamlı bir reform sürecine girmiştir.
Turkey
19 Jun 2019
20
Türkiye'de Akaryakıt İstasyonları Arasında Kilometre Tahdidi Uygulaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır.
Turkey
19 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next