Search
Searching Content from Turkey indexed under Tax ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Avukatlık Hizmetleri Ücretlerinde KDV Oranı %8'e Düşürüldü
2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete ile 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış
Turkey
17 Oct 2019
2
Monthly Bulletin July-August, 2019
Pursuant to Article 16 of the Law on the Protection of the Personal Data No. 6698, real and legal persons process personal data must be registered to the Registry of Data Controllers.
Turkey
15 Oct 2019
3
Aylik Bülten Temmuz-Ağustos, 2019
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır
Turkey
11 Oct 2019
4
Turkey's Council Of State Rules On Results Of Failure To Submit The Commercial Books And Documents During Tax Inspection, With Respect To Lawsuits Filed Against VAT Assessment
In order to resolve the conflicting judgments, Turkish Council of State's General Assembly on Unification of Judgments recently decided on assessments and penalties within the scope of lawsuits filed by taxpayers.
Turkey
10 Oct 2019
5
Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Turkey
10 Oct 2019
6
Monthly Bulletins February, 2019
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Turkey
9 Oct 2019
7
Monthly Bulletins January, 2019
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Turkey
30 Sep 2019
8
Peşin fiyatlandirma anlaşmalarinin gümrük kiymeti beyaninda uygulanabilirliği ve Kore örneği
Transfer fiyatlandırması mevzuatı kapsamında çok uluslu şirketler tarafından uygulanan politikaların gümrük kıymetine olan etkileri uluslararası vergilendirme disiplininin yakın dönemde en ilgi çeken konularından biri olmuştur.
Turkey
24 Sep 2019
9
Mahkeme Kararina Göre Ödenen Faiz Ve İcra İnkâr Tazminatinin Vergilendirilmesi
İcra İnkar Tazminatı, Vergiden İstisna Tazminatlar, Alacak Faizi, Menkul Sermaye İradı, Ücret, Vergi Tevkifatı, Yıllık Beyanname.
Turkey
23 Sep 2019
10
Vergi uyuşmazliklarinda mahkeme karari uyarinca iade edilecek vergilerde faiz uygulamasi
Vergi uyuşmazlıklarında, yapılan yargılama sonucu mükelleflerin iddialarının kabul edildiği durumlarda, haksız ve hukuka aykırı idari işlem nedeniyle vergi olarak ödenen tutarlar üzerinden yaşanan değer kaybının ...
Turkey
20 Sep 2019
11
Limited Şirketlere Ait Vergi Borçlarindan Ortaklarin Sorumluluğu
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Turkey
19 Sep 2019
12
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
13
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
14
Kâr Yedeklerinden Sermaye Artirimina Gidilmesinin İştirak Eden Kuruma Etkisi
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
15
Gayri Maddi Haklarin Vergilendirilmesi: DEMPE Analizi
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
Turkey
18 Sep 2019
16
Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayit Şerhi Konulmasi Mümkün!
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
Turkey
10 Sep 2019
19
Recent Amendments In Relation To Tax Legislation
Banks and intermediary institutions will levy tax at the rate of 1% on these assets.
Turkey
9 Sep 2019
20
Turkey Introduces Regulations On Assets Brought İnto Turkey From Abroad
As per article 2 of the Law Amending the Income Tax Law and Certain Other Laws numbered 7186, the provisional article 90 has been included in the Income Tax Law numbered 193.
Turkey
8 Sep 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next