Search
Searching Content from Turkey indexed under Intellectual Property ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
New Examination Guideline By TurkPatent And Absolute Grounds Of Refusal İn Turkish Trademark Examination
On 30th September 2019 the new trademark examination guideline has been published by TurkPatent which includes more titles and examples compared to the guideline published in 2011.
Turkey
17 Oct 2019
2
Determination Of Non-Infringement Action Is To Be Rejected If Marketing Authorisation Is Not Granted Yet
As per Article 154 of the Turkish IP Law any person who has a legal interest can file an action to have the Court determine that his acts do not constitute an infringement of the intellectual ...
Turkey
9 Oct 2019
3
Turkish Court Of Cassation Clarifies The Uncertainty For Non-Use Actions
11th Chamber of Turkish Court of Cassation rendered a long-awaited decision on the cancellation of trademarks that have not been in use for five years starting from the registration date.
Turkey
9 Oct 2019
4
Yargıtay, Marka Kullanma Yükümlülüğü Konusundaki Belirsizliği Giderdi
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kanunların geriye dönük olarak uygulanmamasına rağmen, kanun koyucunun iradesinin göz önüne alınması gerektiği yönündeki görüşünü açıklayarak...
Turkey
9 Oct 2019
5
Rekabet Kurulu Kamu Spotu filmi hazırlamak isteyen teşebbüs birliklerine geçit vermedi …
Geçtiğimiz günlerde, Rekabet Kurulu İklimlendirme – Soğutma – Klima İmalatçıları Derneği ("İSKİD") ile Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Turkey
6 Oct 2019
6
A Comparative Analysis Of Trademark Dilution In Turkish And Us Law Systems In View Of Precedent Decisions
In Turkish Law, on the other hand, the definition of the concept of dilution is not stated clearly in any law text.
Turkey
4 Oct 2019
7
Opinions On Expert Reports' Place In Turkish Trademark Litigation Practice And Review Of A Court Decision
A rather recent example from a rather unexpected place inspired me to write this article.
Turkey
3 Oct 2019
8
Turkey Amends The Regulation On Licensing Of Medicinal Products For Human Use
Turkish Medicines and Medical Devices Agency has amended the Regulation on Licensing of Medicinal Products for Human Use with regards to the suspension of licenses.
Turkey
27 Sep 2019
9
Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nde Değişiklik
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatın askıya alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.
Turkey
27 Sep 2019
10
Trademark Litigation 2019 In Turkey
Turkey is a party to most major international treaties relating to intellectual property, including the Agreement on Trade-Related Aspects
Turkey
24 Sep 2019
11
Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Kurlulu'nun Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçi Hakkina İlişkin Güncel Karari
Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu önünde yapılan itirazda, itiraz sahibi, başvuru konusu markada bulunan ibarenin bir sebze türü olan biberin çeşit adı (variety name)
Turkey
23 Sep 2019
12
Son düzenlemeler işiğinda çalişan buluşlari ile işçi ile işverenin hak ve yükümlülükleri
10 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 'nu takiben 29 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 30195 sayılı Çalışan Buluşlarına, ...
Turkey
20 Sep 2019
13
Gayri Maddi Haklarin Vergilendirilmesi: DEMPE Analizi
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
Turkey
18 Sep 2019
14
Trademark Registration (Under Turkish Law) Guide
This is the preliminary survey process carried out before the initiation of the trademark application, in order to fasten the process for the trademark
Turkey
27 Aug 2019
15
Court Of Cassation Issues Long-Awaited Decision On Non-Use Revocation Actions
A four-day legal gap was created following the annulment of Article 14 of Decree-Law No 556, which regulated the use requirement
Turkey
22 Aug 2019
16
Significant Amendments To The Regulation On The Implementation Of The Industrial Property Code
The Turkish Regulation on the Implementation of the Industrial Property Code, which is the main regulation for industrial property rights, has been amended by a regulation published in the Official Gazette on 8 July 2019.
Turkey
13 Aug 2019
17
Turkey Amends The Regulation On The Application Of Industrial Property Law And Regulation On The Application Of Integrated Circuit Topography
With the Regulation regarding Amendment of the Regulation regarding Application of Industrial Property Law published in the Official Gazette dated 8 July 2019 and numbered 30825; in the case of
Turkey
7 Aug 2019
18
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı
8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
Turkey
7 Aug 2019
19
Victory For Red Bull As Trademark Office Refuses Application For Blue And Grey Colour Mark
The Re-examination and Evaluation Board of the Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT) has found that an application for a colour mark
Turkey
31 Jul 2019
20
World Intellectual Property Rights And Remedies 2019, Turkey Chapter
World Intellectual Property Rights and Remedies features analysis and commentary by leading practitioners on key intellectual property legislation from jurisdictions throughout Europe, Latin America, and Asia...
Turkey
29 Jul 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next