Search
Searching Content from Turkey indexed under Accounting and Audit ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Aylik Bülten - Aralık, 2018
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için Pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır
Turkey
2 Oct 2019
2
Şirket sistemlerinde dönüşüm-entegrasyon, mali mühendislikle algi değişimi ve verimlilik
Bu makalenin içeriğini, muhasebe sistemleri, raporlama ve önemi, yönetimin karar alma unsurları, teknolojik gelişmelerin sistemler ve muhasebe mesleğine etkisi, sistem kurma ve verimlilik artışı konusunda algı ...
Turkey
30 Sep 2019
3
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Yayımlandı
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") 22 Eylül 2019 tarih ve 30896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Turkey
27 Sep 2019
4
Code Of Ethics For Professional Accountants Published
The Code of Ethics for Independent Auditors (Including Independence Standards) ("Code of Ethics") entered into force after publication in the Official Gazette dated 22 September 2019 and No. 30896.
Turkey
27 Sep 2019
5
Obligations Of Companies Subject To Independent Audit
The new TCC, which entered into force back in 2012, put an end to the old-style internal and external audit procedures of capital companies and introduced a whole new external audit system that exceeds certain thresholds.
Turkey
30 Apr 2019
6
Amendments To Building Inspection Legislation
Furthermore, the calculation of the service fee to be paid by the building owners to the construction audit companies was also amended.
Turkey
22 Apr 2019
7
Turkey Announces New Rules On Concordat Procedures
The Regulation on Commissioner for Concordat and Creditors' Committee and The Regulation on Documents to be added to the Concordat Request were published in Official Gazette numbered 30671 dated 30 January 2019.
Turkey
8 Mar 2019
8
Turkish Composition – Stricter Than Ever
The Regulation on Composition Commissaries and Creditors' Committee and the Documents to be Attached to the Composition Application were promulgated on the Official Gazette on 30 January 2019.
Turkey
5 Mar 2019
9
From Now On Artificial Intelligence Will Select The Construction Audit Companies
Significant amendments regarding the real estate sector, in particular the developers, were introduced to the Construction Audit Law No. 4708 within the scope of the Omnibus Bill No. 7143 published in the Official Gazette ...
Turkey
2 Mar 2019
10
Yapı Denetim Şirketlerini Artık Yapay Zeka Seçecek
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı torba kanun ile gayrimenkul sektörünü ve özellikle geliştiricileri ilgilendiren 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır.
Turkey
20 Feb 2019
11
Turkey Enacted New Standards On Review Engagements And Assurance Engagements
Turkey's Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority has enacted "ISRE 2400 Engagements to Review Historical Financial Statements" and "ISAE 3000 (revised) Assurance Engagements Other than Audits ...
Turkey
5 Feb 2019
12
2018 FCPA Enforcement Actions And Highlights
In April 2018, the DOJ closed its investigation with regard to the Insurance Corporation of Barbados Limited
Turkey
16 Jan 2019
13
Composition With Creditors
It is no secret that the Turkish economy has been suffering from a few problems.
Turkey
8 Jan 2019
14
2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Hakkında Bilgi Notu
Ayrıca Karara ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler ile ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler de Kararın ilgili hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim kapsamındaydı.
Turkey
4 Jan 2019
15
Turkey Adopts International Standard Financial Reporting From 2020
The New Framework includes a chapter regarding presentation and disclosure.
Turkey
11 Dec 2018
16
Draft Communique On Information Systems Of Related Financial Institutions
The Entities shall keep the inventory of their information assets consisting of hardware inventory, software inventory and data inventory.
Turkey
21 Nov 2018
17
Turkey Revises Accounting Principles On Mergers Of Establishments Subject To Joint Control
Turkey has revised accounting principles for mergers of establishments which are subject to joint control, eliminating uncertainty about this issue and ensuring consistency in practice.
Turkey
12 Nov 2018
18
Turkey Introduces Rules For Trade Repositories, Including Operation, Practices And Audit Principles
The Regulation on Trade Repositories' Operation, Practice and Audit Principles was published in Official Gazette number 30540 on 19 September 2018.
Turkey
16 Oct 2018
19
Turkey Amends The Rules Allowing Central Bank To Monitor Transactions Which Impact Foreign Exchange Positions
Turkey has amended rules for the Central Bank to collect information and documents from firms, allowing it to monitor transactions which affect an entity's foreign exchange position.
Turkey
11 Oct 2018
20
Expanding Role Of Central Bank Of Turkey In Monitoring FX Positions
With the recent amendment, Central Bank of Turkey starts to monitor the foreign currency positions of metropolitan municipalities, municipalities, public economic enterprises and universities.
Turkey
20 Sep 2018
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next