In dit artikel wordt nader ingegaan op de huidige mogelijkheden om op grond van het Nederlands recht palliatief verlof en rouwverlof op te nemen.