Mondaq All Regions - Turkey: Litigation, Mediation & Arbitration
Schoenherr Attorneys at Law
International Arbitration Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Aksan Law Firm
Arabuluculuk; alternatif çözüm yollarından biridir. Tarafsız bir kişi olan arabulucu, ortaya çıkmış bir uyuşmazlık hakkında taraflara bir anlaşmaya varmaları için yardım sağlar.
Erdem & Erdem Law
In a BAT arbitration, the parties may request that the BAT take provisional and conservatory measures.
Erdem & Erdem Law
This article is the third and last of a series of articles on the ICC Rules that regulates complex arbitrations.
Nazali
Medeni usul hukuku içerisinde ispat son derece önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte medeni hukuk yargılamasında ispatın gerekmediği bazı haller bulunmaktadır.
MGC Legal
Ülkemiz adına Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imzaladı.
MGC Legal
The aim has been to provide international operability and validity to agreements at the end of the intermediacy processes.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The decision was appealed but the High Court of Appeals rejected the appeal
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The mediation procedures have become a mandatory stage of commercial litigations in Turkish Law as of January 01, 2019.
Erdem & Erdem Law
Prior to this work, there was no legal framework that dealt with the enforcement of settlement agreements and, thus, the Singapore Convention will fill a gap in this regard.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Bu ayın başında 46 devletin temsilcileri Singapur'da bir araya gelip Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ("Singapur Sözleşmesi") imzaladılar.
Gün + Partners
Although parties to international transactions frequently agree to arbitrate, they sometimes reconsider that commitment when a dispute arises, and look to challenge the validity of the arbitration agreement.
Erdem & Erdem Law
The first condition for consolidation is the presence of two or more arbitrations.
Erdem & Erdem Law
Witness conferencing is a means of taking evidence that is widely used in international arbitration practise. It is also applicable in court litigation in some jurisdictions.
Erdem & Erdem Law
Applications to the DRC are made in writing.
Erdem & Erdem Law
In a lawsuit regarding receivables by an employee from his employer, the court of first instance accepted the case by ruling that the employment agreement was not terminated with just cause.
Erdem & Erdem Law
It is possible to face various types of tort in ordinary life. One of the most common examples of a tort is personal injury that a person has suffered.
Aksan Law Firm
Arabuluculuk; dava yoluna gitmeden, kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur.
Nazali
In today's world, national markets have been superseded by the global trade and this evolution necessitates cooperation between states.
Gün + Partners
On 1 January 2018 applying to a mediator was made a prerequisite when filing a lawsuit concerning monetary claims by employees or employers arising out of employment
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Nazali
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The mediation procedures have become a mandatory stage of commercial litigations in Turkish Law as of January 01, 2019.
Ictem Legal
Taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık meydana geldiğinde, geleneksel olarak başvurulan yöntem, uyuşmazlığın mahkemeler ve icra daireleri eliyle yürütülen yargı yoluyla çözülmesidir.
Gün + Partners
Although parties to international transactions frequently agree to arbitrate, they sometimes reconsider that commitment when a dispute arises, and look to challenge the validity of the arbitration agreement.
MGC Legal
Ülkemiz adına Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imzaladı.
Egeli Law & Arbitration Office
Yabancı mahkeme kararlarının verildiği ülke dışında kabul edilmesi, hüküm ve sonuç doğurması kararın tanınması ve tenfizi ile mümkündür.
Erdem & Erdem Law
Prior to this work, there was no legal framework that dealt with the enforcement of settlement agreements and, thus, the Singapore Convention will fill a gap in this regard.
Arikan Law Firm
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
Erdem & Erdem Law
In a BAT arbitration, the parties may request that the BAT take provisional and conservatory measures.
MGC Legal
The aim has been to provide international operability and validity to agreements at the end of the intermediacy processes.
ADMD
İşbu yeni yargı sisteminde Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece yargı sistemi olarak görev yapmakta olup, Yargıtay ise üçüncü derece yargı sistemi ait olmuştur.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter