Mondaq Europe - Turkey: Privacy
Ozbek Attorney Partnership
Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'de yer alan şubeleri ve irtibat bürolarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt zorunlulukları olup olmadığı çok net değildi.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) internet sitesinde 07.10.2019 tarihinde VERBİS'e kayıt yükümlülükleri konusunda önemli bir karar yayımlanmıştır
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
VERBIS Registration of Branches and Liaison Offices of Data Controllers That Are Not Located in Turkey.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A total of 280.959 users who use Facebook in Turkish Language were affected by the data breach.
Esin Attorney Partnership
Data is doubtlessly one of the most valuable assets today. Companies
Ozbek Attorney Partnership
Açıkçası Kurul'un Ekim ayına hızlı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz.
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
Turkish Personal Data Protection Board ("Board") has shed light on the legal situation of foreign companies and their liaison offices and branches in Turkey in terms of whether they are to be considered as data controllers ...
Ozbek Attorney Partnership
The Data Protection Board published its decision on 7 October 2019 regarding possible registration obligation of branches and liaison offices of foreign companies in Turkey with the Data Controllers' Registry...
Gurpinar Law Firm
The bankruptcy expense of TRY 17,000, which has to be paid by those subject to bankruptcy, has been reduced to TRY 15,000.
Gurpinar Law Firm
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), Facebook hakkındaki 18.09.2019 tarihli ve 2019/269 sayılı kararını 3 Ekim 2019 tarihinde yayınladı.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), yeni yayınlanan 18 Eylül 2019 tarihli kararında Facebook'a ikinci idari para cezasını kesti. Cezanın toplam tutarı 1.600.000 TL.
Ozbek Attorney Partnership
Turkish Data Protection Board ("Board") fined Facebook for 256.222 EUR with its decision of September 18, 2019.
Ozbek Attorney Partnership
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVAN'IN, UNUTULMA HAKKINA DAİR ÖN KARARINA DAİR NOTLAR
Kavlak Law Firm
The Law on the Protection of Personal Data is effective as April 7th, 2016, on which it is published on the Official Gazette.
Kavlak Law Firm
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kavlak Law Firm
7 Nisan 2016 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yapmış olduğu kişisel veri ve veri işleme tanımı itibariyle ticari hayatın içinde yer alan pek çok şirketi sorumlu tutmaktadır.
Kavlak Law Firm
07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerek gündelik hayatımıza gerekse de iş hayatındaki pek çok alışkanlığımıza köklü değişiklikler getirmiş bulunmaktadır.
Kavlak Law Firm
İnternetin günümüzdeki yeri ve önemi her geçen gün artmakta ve artık gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği herkesçe kabul edilmektedir.
Cosar Akkaya Law Firm
Son günlerde günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız kavramlardan biri de ‘kişisel verilerin korunması' oluyor.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
Muhtaranlar Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
MGC Legal
Kişisel verilerin bütünüyle kişisel veya hane halkı faaliyetleri esnasında gerçek bir kişi tarafından işlenmesi
Ozbek Attorney Partnership
17 Temmuz 2019, Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları açısından önemli bir gün. Şu ana kadar Kişisel Verileri Koruma Kurulu birçok karar yayınlandı.
Cosar Akkaya Law Firm
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde bir veri kayıt sisteminin varlığıyla uygulama alanı bulmaktadır.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son olarak "Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında Kuruma ...
Esin Attorney Partnership
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.
ACTECON
Throughout this article, we will discuss these recently published decisions.
Gun + Partners
(A) Are there any special requirements, by way of law of practice, for technical and organisational measures
Cosar Akkaya Law Firm
Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü Kişisel Verilerin Koruma Kanunu'nun 10. maddesinde açıklanmıştır.
Gun + Partners
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency published Guidelines on Protection of Personal Data in Pharmacovigilance Activities (Turkish language) on 1 August 2019.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter