Mondaq All Regions - Turkey: Family and Matrimonial
Erdem & Erdem Law
In accordance with the two decisions of the 3rd Civil Chamber of the Court of Cassation, the validity of "engagement" depends on the engagement to be made in a certain form.
Arikan Law Firm
States, as a reflection of their sovereignty, use their judiciary powers independently.
Arikan Law Firm
Devletler kendi ülkeleri üzerindeki egemenliklerinin bir yansıması olarak, yargılama faaliyetlerini bağımsızca yürütürler.
Erdal Law Firm
Regulation Concerning Registry Under State Register Any Judgments Made And Adopted By Foreign States' Judicial Or Administrative Authorities issued and entered into effect following publication ...
MGC Legal
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesine göre evlenen kadının kocasının soyadını kullanması zorunludur.
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Arikan Law Firm
The number of acquisitions by foreign people of movable and immovable properties in Turkey is increased, therefore, in the event of death of those foreign persons, matters such as how these movable and immovable properties are acquired, ...
MGC Legal
TMK.'nun 331. maddesine göre; durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.
Arikan Law Firm
The judge has to take care the superior interests of the child while determining the child allowance.
Arikan Law Firm
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
MGC Legal
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
MGC Legal
29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Moroglu Arseven
Article 584 of the TCO aims to protect the unity of families.
Arikan Law Firm
İştirak nafakası, çocuğun velayet ayrıcalığı üzerinde olmayan ebeveynin, çocuğun yiyecek, barınma, giyecek, sağlık, eğitim, dinlenme, ulaşım, harçlık gibi giderlerine gücü oranında katılması sonucu, ...
Erdem & Erdem Law
Adultery is grounds for divorce under Turkish Law.
MGC Legal
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Yalcin & Toygar
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Most Popular Recent Articles
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Arikan Law Firm
Devletler kendi ülkeleri üzerindeki egemenliklerinin bir yansıması olarak, yargılama faaliyetlerini bağımsızca yürütürler.
MGC Legal
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Arikan Law Firm
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
Erdem & Erdem Law
In accordance with the two decisions of the 3rd Civil Chamber of the Court of Cassation, the validity of "engagement" depends on the engagement to be made in a certain form.
Yalcin & Toygar
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Arikan Law Firm
The number of acquisitions by foreign people of movable and immovable properties in Turkey is increased, therefore, in the event of death of those foreign persons, matters such as how these movable and immovable properties are acquired, ...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Increasing number of people are choosing consensual divorce over the contested one, because it is quicker, easier and cheaper.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter