Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Ozbek Attorney Partnership
Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'de yer alan şubeleri ve irtibat bürolarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt zorunlulukları olup olmadığı çok net değildi.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) internet sitesinde 07.10.2019 tarihinde VERBİS'e kayıt yükümlülükleri konusunda önemli bir karar yayımlanmıştır
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The rationale of the Proposal is unifying payment practices and addressing the emerging needs in the field of payments.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
VERBIS Registration of Branches and Liaison Offices of Data Controllers That Are Not Located in Turkey.
Acar & Ergonen Law Firm
Die gesetzliche Grundlage für vertragliche Ansprüche findet sich in Art. 112 OGB ff.
Acar & Ergonen Law Firm
Die gesetzliche Grundlage, die für Ansprüche aus unerlaubter Handlung findet sich in Art. 49 ff. türk. OGB.
Gurpinar Law Firm
In terms of entrepreneurs who want to embark on Turkish commercial life, the first question that comes to mind is what the company type should be.
Acar & Ergonen Law Firm
Als eine allgemeine Regel des türkischen Zivilprozessrechts, wie im deutschen und schweizerischen Recht, muss das Rechtsbegehren die verlangte Leistung eindeutig und klar bezeichnen
Acar & Ergonen Law Firm
The Law amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Other Laws (the Amendment Law) was published in the Official Gazette on March 15, 2018 and entered into force on the same date.
Stock Industrial Property Services A.S.
The seminar "Invisible Features and Functionality of Designs" was held at the Turkish Patent and Trademark Office in Ankara on 21 March 2019
Stock Industrial Property Services A.S.
Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu önünde yapılan itirazda, itiraz sahibi, başvuru konusu markada bulunan ibarenin bir sebze türü olan biberin çeşit adı (variety name)
Esin Attorney Partnership
Tebliğ, 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Esin Attorney Partnership
The Communiqué entered into force upon its publication in the Official Gazette No. 30907 dated October 3, 2019.
Gurpinar Law Firm
In joint-stock companies, where management is in the hands of the majority shareholder
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A total of 280.959 users who use Facebook in Turkish Language were affected by the data breach.
Gurpinar Law Firm
Resmi Gazete'de 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
Gurpinar Law Firm
In the Official Gazette dated 09.11.2018 and numbered 30590, Regulation Amending the Regulation on Short-Time Working and Short-Time Working Allowance has been published.
Gurpinar Law Firm
Yönetimin çoğunluk pay sahiplerinin elinde olduğu anonim şirketlerde, çoğunluk ile azlık ("azınlık") pay sahipleri arasında menfaat çatışmaları yaşanabilmekte, bunlar da şirketin yıpratılmasına neden olmaktadır.
Esin Attorney Partnership
Data is doubtlessly one of the most valuable assets today. Companies
BASEAK
On October 14th, 2019, the President of the United States of America Donald J. Trump, issued an Executive Order on Syria-related Sanctions authorizing a far-reaching set of sanctions against Turkey.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The DOJ has put forward a structure for the assessment of adequacy and coverage of the program's design in each company.
Eryurekli Attorney Partnership
This briefing note aims to explain the role of Takasbank acting as the central counterparty in the specified markets of Borsa Istanbul A.Ş. and guide the investment institutions trading in BIST ...
Muhtaranlar Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter