Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Kilinc Law & Consulting
Principles and procedures regarding the arrest of ships are set out in the Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102. Although Turkey did not a party of any international agreement ...
Gurpinar Law Firm
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır
Gurpinar Law Firm
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler
Inanici - Tekcan Ortakligi
Ülkemizdeki bazı hisse devirleri idari kurumların özel izinlerini gerektirme ve/veya bu tür hisse devirlerine çeşitli kısıtlamalar uygulanmaktadır.
MGC Legal
Temporary respite lasts three months. Court can prolong the temporary respite for maximum two extra months upon a claim from the debtor or temporary commissioner before the expiration of three-month period.
Kilinc Law & Consulting
Principles and procedures regarding the arrest of ships are set out in the Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102. Although Turkey did not a party of any international agreement related
Ozbek Attorney Partnership
The Data Protection Board published its decision on 7 October 2019 regarding possible registration obligation of branches and liaison offices of foreign companies in Turkey with the Data Controllers' Registry...
Gurpinar Law Firm
The bankruptcy expense of TRY 17,000, which has to be paid by those subject to bankruptcy, has been reduced to TRY 15,000.
Ersoy Bilgehan
This quotation, discussed fiercely among literary circles, is from Shakespeare's play Henry V (4. 4. 68-9). Shakespeare obviously does not refer to ships...
Moroglu Arseven
In order to resolve the conflicting judgments, Turkish Council of State's General Assembly on Unification of Judgments recently decided on assessments and penalties within the scope of lawsuits filed by taxpayers.
Moroglu Arseven
Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court evaluated a case where the applicant has appealed a court judgment on the National Judicial Network Information System ("UYAP") within the legal period of time.
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
BTS & Partners
As is known, pursuant to Article 4(1) of Law No. 5549 on Prevention of Laundering Criminal Revenues.
BTS & Partners
Mevzuattaki bu durum karşısında kripto paralar ile yapılan işlemlerinin hangilerinin şüpheli işlem mahiyeti taşıyıp taşımayacağı.
Gün + Partners
As per Article 154 of the Turkish IP Law any person who has a legal interest can file an action to have the Court determine that his acts do not constitute an infringement of the intellectual ...
Gurpinar Law Firm
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Gurpinar Law Firm
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Moroglu Arseven
11th Chamber of Turkish Court of Cassation rendered a long-awaited decision on the cancellation of trademarks that have not been in use for five years starting from the registration date.
Moroglu Arseven
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kanunların geriye dönük olarak uygulanmamasına rağmen, kanun koyucunun iradesinin göz önüne alınması gerektiği yönündeki görüşünü açıklayarak...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The DOJ has put forward a structure for the assessment of adequacy and coverage of the program's design in each company.
Eryurekli Attorney Partnership
This briefing note aims to explain the role of Takasbank acting as the central counterparty in the specified markets of Borsa Istanbul A.Ş. and guide the investment institutions trading in BIST ...
Muhtaranlar Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter