Contributor Page
Ozbek Attorney Partnership
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 266 5430
Fax: +90 212 211 3103
Sumbul Sokak No: 45
1. Levent
Istanbul
Turkey
Awards
By Deniz Senvar Pekin, Öykünaz Dalkiran
12 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin üç maddesinde değişiklik yapıldı.
By Alp Cal, Öykünaz Dalkiran
Yargı reformu kapsamında düzenlenen ilk paket TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
By Selin Ozbek Cittone
Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'de yer alan şubeleri ve irtibat bürolarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ...
By Alp Cal, Öykünaz Dalkiran
Vatani görevini bedelli askerlik uygulamasından faydalanarak yerine getirecek çalışanların iş sözleşmelerini feshetmek suretiyle kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacakları...
By Selin Ozbek Cittone, Gülçin Gümüş
On 15 October 2019, the Turkish Data Protection Authority ("TDPA") published its decision on "Minimum Requirements for Data Breach Notifications to be made to Data Subjects"...
By Selin Ozbek Cittone, Gülçin Gümüş
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") bu Ekim ayında yayınladığı özellikle iki karar özetiyle anladık ki...
By Ayşe Bengül Özdemir Cabar, Gülçin Gümüş
Çalışan-işveren ilişkisinde yıllık ücretli izinlerin ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı aslında bilindiği zannedilen ama çok da doğru bilinmeyen bir konudur.
By Selin Ozbek Cittone, Gülçin Gümüş
Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'de yer alan şubeleri ve irtibat bürolarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt zorunlulukları olup olmadığı çok net değildi.
By Selin Ozbek Cittone, Batuhan Aytaç, Gülçin Gümüş
Açıkçası Kurul'un Ekim ayına hızlı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz.
By Ozbek Attorney Partnership
The Data Protection Board published its decision on 7 October 2019 regarding possible registration obligation of branches and liaison offices of foreign companies in Turkey with the Data Controllers' Registry...
By Selin Ozbek Cittone, Batuhan Aytaç, Gülçin Gümüş
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), Facebook hakkındaki 18.09.2019 tarihli ve 2019/269 sayılı kararını 3 Ekim 2019 tarihinde yayınladı.
By Batuhan Aytaç
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), yeni yayınlanan 18 Eylül 2019 tarihli kararında Facebook'a ikinci idari para cezasını kesti. Cezanın toplam tutarı 1.600.000 TL.
By Batuhan Aytaç
Turkish Data Protection Board ("Board") fined Facebook for 256.222 EUR with its decision of September 18, 2019.
By Selin Ozbek Cittone
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVAN'IN, UNUTULMA HAKKINA DAİR ÖN KARARINA DAİR NOTLAR
By Selin Ozbek Cittone, Batuhan Aytaç
17 Temmuz 2019, Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararları açısından önemli bir gün.
Contributor's Topics
More...