Contributor Page
Arikan Law Firm
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 291 0082
Fax: +90 212 291 0083
Valikonağı Cad. 32/9
Nisantasi
Istanbul
Turkey
By Doğukan Aşar
Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
By Derya Guler
States, as a reflection of their sovereignty, use their judiciary powers independently.
By Derya Guler
Devletler kendi ülkeleri üzerindeki egemenliklerinin bir yansıması olarak, yargılama faaliyetlerini bağımsızca yürütürler.
By Idil Bozoglu
The subject matter of the said decision was evaluated on different grounds and thus has been concluded by differing outcomes by other Civil Chambers of the Court of Cassation.
By Idil Bozoglu
Kararın konusu hakkında Yargıtay Özel Daireleri'nin iki farklı görüşü bulunmaktadır.
By Günes Deniz Surmen, Doğukan Aşar
The number of acquisitions by foreign people of movable and immovable properties in Turkey is increased, therefore, in the event of death of those foreign persons, matters such as how these movable and immovable properties are acquired, ...
By Kemal Ertug
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
By Kemal Ertug
Turkey has shown strong growth in the renewable energy market over the last decade and wind energy has been the main driving force of this growth.
By Derya Guler
The judge has to take care the superior interests of the child while determining the child allowance.
By Idil Bozoglu
In the subject matter of this study, Parties have agreed on ICC arbitration as the dispute resolution mechanism under their supply contract.
By Kemal Ertug, Doğukan Köse
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları geldiği hususunda ...
By Kemal Ertug, Doğukan Köse
There are numerous complaints submitted to the Turkish Data Protection Authority that the advertising notifications received via e-mail addresses, mobile phones or SMS and phone calls without the explicit consent ...
By Doğukan Aşar, Günes Deniz Surmen
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
By Günes Deniz Surmen
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
By Doğukan Aşar
Mahkemelerdeki dava sayısının bir hayli artması ve dava süreçlerinin uzaması nedeniyle, mahkemenin iş yükünü azaltacak ve uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 6325 ...