Current filters:  
Turkey
Employment
Turkey
Gun + Partners
At the beginning of each year, the minimum wage, severance payments and administrative fines prescribed by the Labour Act are revised. On 1 January 2020 the changes for 2020 came into effect.
Kavlak Law Firm
Burada ki esas kıstas işçinin çalıştırılması değil sağlıklı kalabilmesi için dinlendirilmesidir.
Gun + Partners
On 19 September 2019 the Constitutional Court found that the requirement for employers to pay interest at a rate of 5% for each day that a journalist's overtime payments remain outstanding conflicts with the Constitution.
Erdem & Erdem Law
Today, most of the intellectual and artistic works are created by the employees within the scope of the employment relationship.
Erdem & Erdem Law
This gap is filled with the management right belonging to the employer.
Kavlak Law Firm
Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır.
CottGroup
Per the letter announced on 18.03.2019; The issues regulated by SSI regarding missing day documents of foreign nationals, as follows:...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The General Assembly also added that a term-related penalty does not violate this purpose, as long as the penalty clause is applicable to both parties, and not just to the employee.
CottGroup
In The press release dated December 26, 2019 the Ministry of Labor along with the Minimum Wage Determination Committee have announced the minimum wage to be effective for the year of 2020 as shown in the table below.
Kavlak Law Firm
Under the current Turkish legal system, employers have certain general obligations arising from the labor contracts.
Kilinc Law & Consulting
First of all, please be informed that the payment of employees' salaries, premiums, bonuses, indemnities and other receivables bears legal consequences on various fields of law.
Bezen & Partners
Haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın işveren tarafından iş akdi feshedilen işçinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18, 19, 20 ve 21'inci maddeleri kapsamında düzenlenen iş güvencesi...
Kilinc Law & Consulting
Bu makalede 4857 sayılı İş Kanunu ("İş Kanunu ve/veya "İK")'na tâbi olan işçilerin İK'nın geçici 6. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun 14.
Gurpinar Law Firm
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan protokol ile avukatlara,
Esin Attorney Partnership
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 10 Ocak 2019 tarihli, 2018/10718 E. ve 2019/559 K. sayılı kararı ile işçilerin, iş akışını bozmadığı ve ...
Esin Attorney Partnership
The 9th Civil Chamber of the Supreme Court issued a decision on January 10, 2019 and with No. 2018/10718 E. - 2019/559 K.
Bezen & Partners
Severance payments are clearly one of the most controversial and delicate subjects of employment law in the Republic of Turkey.
Gun + Partners
Penalty clauses agreed for unjust termination of a fixed term employment contract before its expiry are valid and enforceable even if the contract is deemed as an indefinite term employment contract...
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
Bilindiği üzere, 08.09.1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik sistemi değişmiş olup 08.09.1999 tarihine kadar işe başlayarak sigorta girişleri yapılmış olan kişilerde kadınlar için 20 yıl ...
Ozbek Attorney Partnership
Vatani görevini bedelli askerlik uygulamasından faydalanarak yerine getirecek çalışanların iş sözleşmelerini feshetmek suretiyle kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacakları...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media