Current filters:  
Turkey
Commercial
Turkey
Esin Attorney Partnership
Taslak Tebliğ ile mevcut Önemli İşlemler Tebliği'ndeki ayrılma hakkı doğuran birtakım işlemlere ilişkin sınırlamalar ve değişiklikler öngörülüyor.
Esin Attorney Partnership
The Capital Markets Board presented the Draft Communiqué on Material Transactions and Exit Right No. II- 23.1 for public consultation on March 16, 2020.
Kilinc Law & Consulting
It should be first noted that the TCC no. 6102 merely specifies the body authorized to decide on the wholesale of substantial amounts of company assets in a joint stock company and it lacks any clarification about what constitutes ...
Kilinc Law & Consulting
Genel kurul, anonim şirketler bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen iki zorunlu organdan biri olup, şirket pay sahiplerinin temel hakkı olan oy hakkının kullanılabileceği tek mecra olması yönünden yüksek önem arz etmektedir.
Kilinc Law & Consulting
The General Assembly is one of the two mandatory bodies provided in the TCC numbered 6102 for the joint-stock companies, and it is of great importance in terms of being the only platform where the shareholders' right to vote ...
Kilinc Law & Consulting
Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme ve inceleme hakkına sahiptir.
Kilinc Law & Consulting
Türk Hukuk Sistemi'nde Kira Sözleşmeleri herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olup tarafların serbest iradeleri neticesinde akdedilmektedir.
Kilinc Law & Consulting
In joint stock companies, the right to request information enables the establishment of a transparent structure.
Ozbek Attorney Partnership
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 20 Mart 2020 Günü Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin bir Açıklama yayınladı.
Eryurekli Attorney Partnership
Certain amendments were made on multiple laws concerning Turkish financial markets with the Law No. 7222, including provisions of Turkish Capital Market Law No.6362.
Aldag Law/Consultancy
We would like to explain main features and procedures of establishing a company in Turkey.
Kilinc Law & Consulting
Ticari amaçla tanzim edilen satış sözleşmelerinin ("Satış Sözleşmesi") ifa sürecinde sık karşılaşılan ...
Kilinc Law & Consulting
The joint stock companies are managed and represented by the board of directors in accordance with the Article 365 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").
Kilinc Law & Consulting
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 365. maddesi gereğince anonim şirketler yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Boden Law Office
Beginning from the New Year's Eve of 2020, the world lives under the shadow of an unknown disease, now infamously called coronavirus which was first detected in Wuhan, China.
SRP Legal
The Regulation on Amendments to the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages has been published in the Official Gazette dated January 4, 2020 and numbered 30998.
Kilinc Law & Consulting
Our assessments regarding the legal procedures within the scope of branch liquidation transactions to be followed in compliance with the Turkish Commercial Code numbered 6102.
MGC Legal
Capital increase in the Joint Stock Companies has been regulated at the Article 456 of Turkish Commercial Cod and following provisions.
MGC Legal
Anonim Şirketlerde sermaye artırımı, Türk Ticaret Kanunu'nun 456 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Moroglu Arseven
Tescil işlemleri, müdür ve müdür yardımcılarının yanında personel arasından atanacak bir yetkili personel tarafından da yapılabilecektir.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media