Current filters:  
Turkey
Media & IT
Turkey
Ozbek Attorney Partnership
Tüketiciler olarak telefonumuzun mesaj kutusuna veya e-posta hesabımıza her gün gelen reklam ve tanıtım amaçlı iletilerden, telefonumuza gelen aynı amaçlı çağrılardan hepimiz şikâyet ediyoruz.
SRP Legal
The Regulation on Amendments to the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages has been published in the Official Gazette dated January 4, 2020 and numbered 30998.
ADMD
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmeti Hakkında Kanun ("6112 Sayılı Kanun"), 3 Mart 2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.
Moroglu Arseven
Nic.tr tarafından yeni onaylanmış ancak tescil edilmemiş alan adlarına dair işlemler ise tescil ödeme işlemi tamamlandıktan sonra aktarılabilmektedir.
Moroglu Arseven
To transfer recently approved yet not registered domain names to new registrars, payment should be done first.
ADMD
The Law No.6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises and Their Media Services ("Law No. 6112") was published on the Official Gazette of March 3, 2011.
Kavlak Law Firm
In the rapidly developing world of technology, it is seen that domain names cause some problems in the legal dimension.
Gun + Partners
With the "Regulation Amending the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages" ...
BTS & Partners
Public institutions and organizations that are authorized by law will be given the authorization to use the MAS to transmit notifications by ITCA.
Moroglu Arseven
İlk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmen daha önce en az iki kısa ya da bir belgesel filmin yönetmenliğini yapmış olmalıdır.
Moroglu Arseven
Advertising time in movies is now limited to 10 minutes.
Gun + Partners
4 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Yönetmelik")
Esin Attorney Partnership
Yönetmelik'te yer alan değişiklikler ticari elektronik iletişim faaliyetleri bakımından önem arz ediyor.
Esin Attorney Partnership
The Regulation introduces significant amendments to the electronic commercial communication practice.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Thus, the Applicant's freedom of expression protected under the Constitution is violated.
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
Furthermore, it is not mandatory to obtain the prior approval for commercial e – messages sent to the e – communication addresses of the Recipients who are merchants or craftsmen.
Gun + Partners
Information Technologies and Communication Authority ("BTK") in Turkey has published two decisions, one at the beginning of 2018 and the other at the beginning of 2019...
Kavlak Law Firm
Nowadays, lead generation is one of the most preferred method of marketing strategies of many companies.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Radio and Television Supreme Council ("RTÜK") published the Regulation on Radio, Television and On-Demand Broadcasts on the Internet ("Regulation") in the Official Gazette of August 1, 2019.
Esin Attorney Partnership
BTK ayrıca, değişiklikler doğrultusunda kullanım hakkı verilmesi veya bildirim yoluyla yapılacak yetkilendirmeler için iki başvuru taslağı yayımladı.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media