Current filters:  
Turkey
Consumer
Consumer Law
Turkey
SRP Legal
Dünya çapında sağlık krizine yol açan KOVİD-19 salgını ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm dünyadaki piyasaları sarsmakta ve tedarik zincirlerini bozmaktadır.
LBF Partners
Covid-19 pandemisinin ticaret ve tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilebilmesi için hâlihazırda birtakım tedbirler alınmaya devam etmektedir.
Esin Attorney Partnership
Bu durum, hâkim durumdaki teşebbüslerin tüketicileri sömürmeye dönük fahiş fiyat uygulamaları ile hakim durumlarını kötüye kullanma ihtimali nedeniyle getirilen özel sorumluluktur.
Esin Attorney Partnership
The Board will monitor the market; examine undertakings; impose administrative fines; and adopt further precautions when necessary.
ASTEKINLEGAL
7244 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddeleri ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda ("Kanun") bir takım değişiklikler yapılmıştır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Subsequent to the Board's Duru decision, the plaintiff filed for an annulment lawsuit against the Board.
Ictem Legal
According to the 2018 data published by Competition Board of Turkey ("Board"), e-commerce market is one of two markets with largest M&A transaction volume in "Wholesale and Retail Trade".
Grup Ofis Marka Patent A.S.
Kültürel mirasımızı koruyarak, geleneksel bilgi ve deneyimlerimizi belgeleyip aslı bozulmadan gelecek nesillere aktarabilmenin en önemli yolu coğrafi işaret tescili ile ölümsüz hale getirmektir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The decision was appealed but the High Court of Appeals rejected the appeal
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Trade introduced amendments to the Price Tag Regulation and the Communiqué on the Use of Domestic Production Logos on Product Price Tags on July 27, 2019.
Gun + Partners
1. How does national law regulate the making of unsolicited telephone calls for marketing purposes?
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
EU proposal for regulation on online intermediation services and search engines is expected to be published shortly on the Official Journal of the European Union and become effective...
BTS & Partners
The Draft Regulation sets forth that it shall enter into force within 3 (three) months following its publications date.
YBBK in Cooperation with CMS
The Communiqué aims to encourage consumers to use domestic products.
Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Attorney Partnership
The Administrative Court of Ankara examined the allegations of the claimant and rejected the case on March 4th, 2019.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendment made to the jurisdictional amounts of Consumer Arbitration Panels will be effective as of 1 January 2019.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlarda yapılan değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Moroglu Arseven
Turkey has introduced new rules for tags, tariffs and price lists for retail goods and services. From 3 October 2018 these must also include the effective date for sales and unit prices.
Nazali
Günümüzde, birçok tüketicinin ihtiyacını karşılayan ve satıcılar bakımından ciddi bir sermaye kaynağı oluşturan ön ödemeli satış sözleşmesi, niteliği itibariyle, tüketici bakımından birtakım...
Moroglu Arseven
The Consumer Court claimed these circumstances violated Article 2 and Article 10 of the Constitution.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media