Current filters:  
Turkey
Commercial
Corporate and Company Law
Turkey
Ictem Legal
On 31.03.2020, an announcement was made by the Ministry of Trade ("Ministry") to limit the dividend distribution decisions to be taken at the shareholders meetings to be held for 2019 fiscal year.
Kilinc Law & Consulting
Pursuant to Article 1 of the Law, Turkish companies are required to use Turkish language in their transactions, agreements, communications, accounts and ledgers within the borders of Turkey.
Erdem & Erdem Law
The Law No. 7244 on the Mitigation of the Impacts of the Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak on Economic and Social Life and on the Amendment of Certain Laws ...
Ictem Legal
General rule under Turkish law is that a contract creates rights and obligations only in between the parties to/executors of such contract.
CottGroup
17/04/2020 tarihli ve 7244 Sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde kapsamında ...
CottGroup
With the joint press statement given on 15 March 2020 by the Ministry of Family, Labor and Social Services, Ministry of Treasury and Finance and Ministry of Industry and Technology;
ASY Legal
The novel coronavirus (SARS-CoV-2) and the Covid-19 disease it is causing are having an unprecedented impact on business and commercial activities all around the world.
LBF Partners
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na, 17/04/2020 tarihinde 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve ...
Nazali
Independent audit is the use of independent audit techniques envisaged by international audit standards, and the companies subject to independent audit are reported by auditing and evaluating...
Nazali
2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkeler arası bağımlılığın da katkısıyla kısa sürede dünyaya yayılan yeni koronavirüsün ("COVID 19'un")...
Esin Attorney Partnership
COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kâr payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") Geçici 13.
Esin Attorney Partnership
Within the scope of governmental measures taken due to COVID-19, dividend distributions were limited and provisional article 13 was added to the Turkish Commercial Code ("TCC").
Esin Attorney Partnership
COVID-19, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermektedir ve şirketlerin gündemindeki en önemli konu haline gelmiştir.
Esin Attorney Partnership
COVID-19's impact on Turkey, like everywhere else worldwide, has become the most important issue on companies' agendas.
CottGroup
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9.maddesinde kişisel verilerin yurt dışına aktarımı esasları düzenlenmiştir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Communiqué on Procedure and Principles of Implementation of Provisional Article 13 of the Turkish Commercial Code No. 6102...
SADIK & SADIK LAW FIRM
T.C. Merkez Bankası'nın ("TCMB") yayınladığı 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde ("Genelge"); 11 Mayıs 2020 tarihinde...
Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Attorney Partnership
Son günlerden gündemi en çok meşgul eden konuların başında Coronavirus geliyor. Yaklaşık 2 aydır adını sıklıkla duyduğumuz hatta günlük yaşamımızı...
ASTEKINLEGAL
5510 sayılı Kanunun 88/20. Maddesinde; "Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, ...
Kilinc Law & Consulting
In principle, the rights and obligations arising from the arbitration agreement are a bipolar nature; only those who are parties to the arbitration agreement have this right.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media