Current filters:  
Turkey
Finance
Leasing
Turkey
SADIK & SADIK LAW FIRM
24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun Nispet başlıklı 33'üncü maddesi değiştirilmiş olup kambiyo...
Esin Attorney Partnership
Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") 29 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklere paralel olarak Bankalarca ...
Esin Attorney Partnership
The Central Bank Guidelines Regarding Fees That Banks Can Charge Corporate Clients ("Guidelines") was updated in line with the amendments to the Communiqué on the Procedures...
Kavlak Law Firm
Following a long history in accomplishing the signing and the ratification process, on December 1, 2011 the Convention on International Interests in Mobile Equipment ("Convention") and the Protocol to the Convention ...
Erdem & Erdem Law
The articles under the TCO, which regulate the rent laws, are of a protective nature in favor the lessees.
Bener Law Office
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Esin Attorney Partnership
The amendment allows participation banks to make these lease certificates issuances, thereby likely increasing their frequency.
ADMD
1989 yılında ilk kez kabul edildiğinde Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına ilişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temelde başlayan yerel piyasada yabancı para birimlerinin kullanılmasına izin veren serbest piyasa hareketinin bir parçası olarak kabul edildi.
ADMD
When initially adopted at 1989, the Decree No.32 on the Protection of the Value of Turkish Lira was regarded as part of a liberalization of markets movement allowing use of foreign currencies within the local market ...
Ozbek Attorney Partnership
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik ile İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
BTS & Partners
Yet, the Second Amendment Communique neither change the re-determination obligation concerning previously executed contracts nor the re-determination method to be used thereof .
LBF Partners
Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile, ...
Yurdakul International Legal Consultancy
Lease certificates may be issued by sales through or without public offering.
Yurdakul International Legal Consultancy
As is known, Turkish Lira has lost about a quarter of its value against the dollar just between August 8, 2018 and August 13, 2018.
YBBK in Cooperation with CMS
The report must be submitted to the board of directors of the relevant Concerned Entity for assessment.
Erdal Law Firm
Decree No. 32 regarding the Protection of the Value of the Turkish Lira has been amended with the enactment of the presidential decree numbered 85 ("Decree No.85") published and announced in the Official Gazette of 13th of September, 2018.
Herdem Attorneys at Law
An aircraft financial leasing agreement simply consists of the lessor's debt of transferring all the substantial risks and rewards of ownership concerning the aircraft to the lessee while receiving rental in exchange.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Herdem Attorneys at Law
The commercial air transportation is a big industry that continues to grow rapidly.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media