Current filters:  
Turkey
Finance
Turkey
Esin Attorney Partnership
Finansal piyasalar, son birkaç yılda hızlı bir değişime ve dönüşüme sahne oluyor. Bu değişim sürecinde, 21. yüzyılın en önemli dijital dönüşümü ise açık bankacılık kavramı ile karşımıza çıkıyor.
Esin Attorney Partnership
Over the last few years, the financial market has been rapidly changing and transforming. One of the most important digital transformations of the 21st century was the concept of open banking.
Esin Attorney Partnership
III-59.1 No'lu Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde ("Tebliğ") yapılan değişiklikler 14 Mayıs 2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Esin Attorney Partnership
The Amendments to the Covered Bonds Communiqué No. III-59.1 ("Communiqué") entered into force through their publication in the Official Gazette dated May 14, 2020 and No. 31127.
GSG Attorneys at Law
When Bill Gates, founder of Microsoft said, "Banking is necessary, banks are not," in 1994, many didn't understand his logic.
Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde, 11 Mayıs 2020 tarihinde döviz kredisi kullanım sınırlamalarına ilişkin çeşitli değişiklikler ("Değişiklik") yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Central Bank of the Republic of Turkey has introduced several amendments to the Capital Movements Circular concerning the FX borrowing restrictions on May 11, 2020.
SADIK & SADIK LAW FIRM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("Kurul"), 21 Mayıs 2020 tarihli ve 9033 sayılı kararı ile, 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren...
SADIK & SADIK LAW FIRM
On 21 May 2020, Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA"), with its decision numbered 9033...
SADIK & SADIK LAW FIRM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("Kurul") 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile...
SADIK & SADIK LAW FIRM
On 5 May 2020, Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA"), with its decision numbered 9010, decided to limit the sum of TRY placements...
SADIK & SADIK LAW FIRM
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesine dayanarak, 22 Nisan 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK".)...
SADIK & SADIK LAW FIRM
In accordance with Article 31/A of Capital Markets Law No. 6362, Capital Markets Board of Turkey ("CMB") ...
SADIK & SADIK LAW FIRM
T.C. Merkez Bankası'nın ("TCMB") yayınladığı 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde ("Genelge"); 11 Mayıs 2020 tarihinde...
SADIK & SADIK LAW FIRM
In the framework of the precautions announced in the 11th Development Plan for the term 2019-2023 and 2020 Presidency Annual Programme, Capital Markets Board of Turkey...
ASTEKINLEGAL
5510 sayılı Kanunun 88/20. Maddesinde; "Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, ...
Esin Attorney Partnership
Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), 7 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Regulation on Manipulation and Speculation in Financial Markets (the "Regulation") was published on May 7, 2020.
Ersoy Bilgehan
The Turkish Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") issued a new regulation on 7 May 2020, which lists the actions and transactions that will be considered as manipulating and/or misleading financial markets...
Esin Attorney Partnership
Sermaye Piyasası Kanun'unda yakın zamanda yapılan değişiklikler kapsamında borçlanma aracı sahipleri kurulu müessesesi oluşturulmuş;
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media