Current filters:  
Turkey
Government
Turkey
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin bir internet haber sitesi hakkında verilen erişim tedbirine ilişkin verdiği 2015/16368 sayılı kararı, 2 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court issued its decision no. 2015/16368 regarding a decision to block access to a news website. The decision was published in the Official Gazette on May 2, 2020.
Erdem & Erdem Law
The Presidential Circular on the "Effect of the COVID-19 Outbreak on Public Procurement Contracts" dated 01.04.2020 and numbered 2020/5 ("Circular") was published in the Official...
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 28.01.2020 and numbered 2081 on the Amendment to the Re-determination of Special Consumption Tax Amounts to be Applied to Some Goods was...
Esin Attorney Partnership
COVID-19 korona virüsün küresel küresel yayılımı, tedarik zincirlerini bozmaya ve hâlihazırda sınırlı kamu kaynaklarını zorlamaya devam etmektedir.
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin bir gazete yayımcısı ve sahibi olan başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik yapılan müdahaleler hakkında verdiği 2016/5653, 2016/73997 ve 2017/4786 sayılı üç yeni kararı 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court issued three new decisions, nos. 2016/5653, 2016/73997 and 2017/4786 regarding the sanctions and measures taken against an applicant's freedom of speech, the owner of a national newspaper.
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından ithal edilen eşya için yapılan ek tahakkuk işlemine karşı açılan davanın, işlemin tebliğ tarihi esas alınmadan başvurucunun işlemden haberdar olduğu gerekçesiyle itiraz ...
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court has recently ruled that dismissal of the objection request on the grounds of time expiry without taking the date of notice into consideration violates the right of access to the courts.
Moroglu Arseven
Applicant's case was accepted by the first instance court, then appealed by the defendant's attorney.
Moroglu Arseven
Başvurucunun ilk derece mahkemesinde açtığı dava kabul edildikten sonra karşı taraf vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Aksan Law Firm
The legal nature of contracts of administration is determined either according to jurisprudence or by positive law/legislation/statutes.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, acting as outside counsel for Wikimedia Foundation, Inc., has secured an affirmative decision from the Turkish Constitutional Court in the matter of an universal access ban on the Wikipedia website in Turkey.
Ozbek Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı incelemede özellikle demokratik toplum düzeninde gereklilik ölçütü üzerinde durması dikkat çekmektedir.
ASTEKINLEGAL
İşbu ihlal kararının, Anayasa Mahkemesinin erişimin engellenmesine ilişkin önceki içtihatları ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik erişimi engelleme kararının, başvurucuların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.
Esin Attorney Partnership
The Court stated that the access blocking measure was permanent and it disproportionally interferes with individuals' freedom of speech.
Gurpinar Law Firm
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.
Kavlak Law Firm
In United Kingdom, solicitors act as escrow agent during private property transactions, and hold the deposit until the transaction is complete.
Moroglu Arseven
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde kamu kurumunun alt işverene rücu edebilmesi için aralarında akdedilen sözleşmede rücu edilebilirliğe dair açık hükmün olması gerekmekteydi.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media