Current filters:  
Turkey
Turkey
Ictem Legal
On 31.03.2020, an announcement was made by the Ministry of Trade ("Ministry") to limit the dividend distribution decisions to be taken at the shareholders meetings to be held for 2019 fiscal year.
Esin Attorney Partnership
19 Mayıs 2020 tarihli 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") kapsamında, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 800 civarı ürünün ithalatında geçici süreyle uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları belirlendi.
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree dated May 19, 2020 and no. 2565 ("Decree") introduced additional customs duty rates for nearly 800 products under the list no. II of the Import Regime Decree.
Esin Attorney Partnership
Finansal piyasalar, son birkaç yılda hızlı bir değişime ve dönüşüme sahne oluyor. Bu değişim sürecinde, 21. yüzyılın en önemli dijital dönüşümü ise açık bankacılık kavramı ile karşımıza çıkıyor.
Esin Attorney Partnership
Over the last few years, the financial market has been rapidly changing and transforming. One of the most important digital transformations of the 21st century was the concept of open banking.
Esin Attorney Partnership
III-59.1 No'lu Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde ("Tebliğ") yapılan değişiklikler 14 Mayıs 2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Esin Attorney Partnership
The Amendments to the Covered Bonds Communiqué No. III-59.1 ("Communiqué") entered into force through their publication in the Official Gazette dated May 14, 2020 and No. 31127.
Kilinc Law & Consulting
According to the definition made by the General Directorate of Copyright, copyright is the legal rights provided on the products that the person creates with all kinds of intellectual labour.
SRP Legal
Turkish Competition Authority Has Been Chasing Undertaking Charging Excessive Price COVID-19 pandemic, which has caused a worldwide health crisis...
Göksu | Aydın Attorneys at law
Bu makalemizde, tüm dünyayı sosyal ve ekonomik yönden doğrudan ve menfi şekilde etkileyen, bu yönüyle hukuk dünyasını da geçici düzenlemeler ile yeniden şekillendiren koronavirüs pandemisinin, hukukumuzdaki ihtiyati haciz ...
GSG Attorneys at Law
When Bill Gates, founder of Microsoft said, "Banking is necessary, banks are not," in 1994, many didn't understand his logic.
Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde, 11 Mayıs 2020 tarihinde döviz kredisi kullanım sınırlamalarına ilişkin çeşitli değişiklikler ("Değişiklik") yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Central Bank of the Republic of Turkey has introduced several amendments to the Capital Movements Circular concerning the FX borrowing restrictions on May 11, 2020.
SADIK & SADIK LAW FIRM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("Kurul"), 21 Mayıs 2020 tarihli ve 9033 sayılı kararı ile, 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren...
SADIK & SADIK LAW FIRM
On 21 May 2020, Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA"), with its decision numbered 9033...
SADIK & SADIK LAW FIRM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("Kurul") 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile...
SADIK & SADIK LAW FIRM
On 5 May 2020, Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA"), with its decision numbered 9010, decided to limit the sum of TRY placements...
Centrum
29 maddeden ve ilave 5 maddelik ek protokolden oluşan anlaşma, OECD Çerçeve Anlaşma hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.
CottGroup
Mentioned extension will also include taxpayers with a special accounting period whose declaration submission date is 18 May 2020, as per the provisional tax period.
Kilinc Law & Consulting
Pursuant to Article 1 of the Law, Turkish companies are required to use Turkish language in their transactions, agreements, communications, accounts and ledgers within the borders of Turkey.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media