Current filters:  
Turkey
Turkey
CottGroup
Second installment of 2020 Motor Vehicles Tax shall be paid between 01.07.2020-31.07.2020.
CottGroup
The income generated from renting commodity and rights, which are indicated in the 70th Article of the Income Tax Law, is defined as "estate capital revenue"...
Ersoy Bilgehan
The Law Amending the Law on the Protection of Competition was published in the Official Gazette dated 24 June 2020 and numbered 31165 ("Amending Law") and entered into force on the same day.
Ozbek Attorney Partnership
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 Haziran 2020 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kilic Cayli & Partners
Dağıtıcılar, lisans başvurularında asgarî yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtım projeksiyonu ile bayi bilgilerini Kuruma vermek zorundadır...
CottGroup
According to the 27998389 - 010.06.02. 368870 numbered Circular published by the Ministry of Treasury and Finance with the subject 'Financial and Social Rights', the coefficients used
Kilic Cayli & Partners
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ‘Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti' başlıklı 17'nci maddesine göre...
ASTEKINLEGAL
"Ne bis in idem" ilkesi hukukun evrensel ilkelerinden birisidir. Anayasamızda bu ilkeye dair açık bir düzenleme bulunmasa da, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, diğer bazı mevzuatlarımız...
Erdem & Erdem Law
While the whole world is struggling with the Covid-19 pandemic, lockdowns and physical contact limitations are being imposed, the management and fast-paced decision-making processes of companies should not be negatively affected.
Erdem & Erdem Law
The Regulation on the Manipulation and Misleading Transactions on Financial Markets entered into force through publication in the Official Gazette dated 07.05.2020 and numbered 31120
Erdem & Erdem Law
The rate of additional customs duty is specified in Annex-1 and Annex-2 enclosed to the Decree.
Erdem & Erdem Law
The Presidential Decree dated 08.05.2020 and numbered 2501 on the Amendment to the Decree on State Aids for Investments ("Decree") entered into force through publication in the Official Gazette dated 09.05.2020 and numbered 31122.
Erdem & Erdem Law
Submission And Payment Periods Of Advance Income And Corporate Tax Declarations Are Extended.
Erdem & Erdem Law
Law No. 805 was accepted on 10 April 1926, and entered into force through publication in the Official Gazette dated 22 April 1926 and numbered 353.
Erdem & Erdem Law
Among other provisions, the Law stipulates administrative and legal measures concerning the Covid-19 outbreak.
Erdem & Erdem Law
In Turkish Law, simulated transaction means that the transaction is void; in other words, it does not bear any legal consequences.
Erdem & Erdem Law
Social Security Institution published a Circular dated 07.05.2020 and numbered 2020/12 ("Circular") regarding the disease inflicted from Covid-19.
ASY Legal
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, günümüzde pek çok şirketin kullanmakta olduğu promosyon, tanıtım ve reklam amaçlı ticari elektronik iletilerin kullanıcı ...
Kilic Cayli & Partners
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca idarenin tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi...
Kilic Cayli & Partners
Normal ihale usulünde zorunlu olmasına rağmen T.C. Kimlik Numarası'nın belirtilmemesi halinde, tekliflerin değerlendirilmesi nasıl olmalıdır? Eksik bilgi tamamlatma mümkün müdür?
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media